İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

iş hukuku ders notları

İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI   İŞÇİ; Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. (İş K. m. 2/1) İş Kanunu anlamında işçi sayılmak için ayrıca İş K. 4. md.’deki istisnalar içinde yer almamak gerekir. Mühendis, avukat veya sekreter; eğer iş sözleşmesiyle bir işverene bağlı olarak çalışıyorsa fikri ya da bedeni olarak çalışan ayrımı olmaksızın hepsi işçi sayılmaktadır. Çırak, stajyer, hükümlü ve askerler iş sözleşmesine dayanarak çalışmadıkları için işçi sayılmazlar. İŞ SÖZLEŞMESİ: Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi,…

Devamını Oku

İş Hukukunun Kaynakları

iş hukuku ders notları

İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI KAYNAK KAVRAMI Hukukta kaynak dendiğinde, yapıcı kaynak, yürürlük kaynağı ve bilgi kaynağı olmak üzere üç şey anlaşılır. Yapıcı (Yaratan) Kaynak, o hukuk kuralının hangi kamu organı tarafından konulduğunu (TBMM, Cumhurbaşkanlığı vs.) ifade eder. Yürürlük Kaynağı, hukuk kuralının hangi şekilde karşımıza geldiğini (Kanun, Kararname vs.) anlatır. Bilgi Kaynağı ise hukuk kurallarını öğreneceğimiz, bilgi alacağımız (kitap, makale vs.) kaynaklardır.   ULUSAL KAYNAKLAR   Genel Kaynaklar Anayasa Bireysel iş Hukukuna İlişkin Kanunlar Toplu İş Hukukuna İlişkin Kanunlar Tüzükler ve Yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararları, Genelge ve Tebliğler Örf-Adet Kuralları Yüksek Mahkeme…

Devamını Oku

Osmanlı Dönemi Anayasal Gelişmeler

osmanlı devleti anayasal gelişmeler

Osmanlı Dönemi Anayasal Gelişmeler 1. Senedi İttifak 1808 Osmanlı Devleti’nin ilk anayasal belgesidir. Misak niteliğindedir. 1215 tarihli İngiliz Magna Carta’sına benzemektedir.   2. Tanzimat Fermanı 1839 Abdülmecit tarafından Gülhane Parkında yayınlanmıştır. Bir anayasal belgedir. 3. Islahat Fermanı 1856 Abdülmecit tarafından ilan edilmiştir. Fermandır. Müslümanlar ile gayrımüslimler arasında tam bir eşitlik sağlanması amaçlanmıştır.   4. Kanun-u Esasi 1876 İlk Osmanlı Anayasasıdır. Ferman olarak yayınlanmıştır. Yapılan değişiklikler nedeniyle I. meşrutiyet ve II. meşrutiyet olarak incelenmektedir.

Devamını Oku