İdare Hukuku Ders Notları

medenigenel.com logo

İdare Hukuku Ders Notları İdare Kavramı Genel Anlamda İdare Kavramı: Belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt veya bu amaca ulaşmak için yürütülen planlı faaliyet Organik Tanım – Fonskiyonel Tanım Hem Özel Hem Kamu İdaresini Kapsar İdare Hukukunun Konusu: Sadece Kamu İdaresi Kamu İdaresi vs Özel İdare Amaçlar: Kamu Yararı vs Özel Yarar (Kar Elde Etmek) Kamu Gücünün Varlığı Kamunun Üstünlüğü vs Tarafların Eşitliği Kanuna Bağlılık vs Serbestlik İlkesi Kuruluş Açısından Çalışma Açısından (Sözleşme tarafı seçmede irade serbestisi) Bundan sonra, «idare» ifadesiyle kamu idaresi anlaşılacak. Özel idare değil. Kamu Yararı…

Devamını Oku

Ceza Usul Hukuku Ders Notları 3

hukuk ders notları

MUHAKEMEDE ROL ALANLAR CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MAHKEMLERİ İlk Derece Mahkemeleri Genel Mahkemeler Asliye Ceza Mahkemeleri Ağır Ceza Mahkemeleri Özel Mahkemeler Çocuk Mahkemeleri İcra Ceza Mahkemeleri Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri İkinci Derece Mahkemesi Bölge Adliye Mahkemesi (BAM-İstinaf) Üçüncü Derece Mahkemesi Yargıtay SAVCILIK/KOLLUK MUHAKEMEDE ROL ALANLAR : Muhakemede rol alanlar bir muhakemenin bunlar olmadan yürütülmesi düşünülemeyecek kişiler (muhakeme sujeleri) ile muhakemeye katılanlardır. Muhakemenin onlar olmadan yürütülmesi düşünülemeyecek kişiler, hakim, savcı, sanık, müdafidir. Muhakemenin akıbeti konusunda önemli etkinlik gösterebilecek haklara sahip olmayan kişiler ise tanık, bilirkişi, suçtan zarar gören, mağdur,…

Devamını Oku

Kovuşturmaya Yer Olmaması Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi

ceza hukuku not

Soruşturma No : Karar No           :   ……. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE SUNULMAK ÜZERE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA   KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARA İTİRAZ EDEN MÜŞTEKİ                    : İsim-Soyisim (TC) (adres) ŞÜPHELİ                     : İsim – soyisim (varsa TC’si) (varsa adresi) SUÇ                             : suç nedenini yazın SUÇ TARİHİ VE YERİ  :   TALEP KONUSU       : Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazlarımızın kabulü ile                                       şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar…

Devamını Oku

Ceza Usul Hukuku Ders Notları 2

medeni genel

CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI   KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI Ceza muhakemesinin uygulama alanı ceza uyuşmazlıklarıdır. “Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler. (CMK m. 1)” Bazı istisnaları vardır.   “Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü verir. (CMK m. 218/2)” Bir diğer istisna ise koruma tedbirleri nedeniyle tazminat yargılaması Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacaktır. YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI CMK kural…

Devamını Oku

Ceza Usul Hukuku Genel Bilgiler

hukuk ders notları

GENEL BİLGİLER Ceza muhakemesi hukuku bir kişinin bir eyleminin suç olduğu şüphesi üzerine yapılan, bu şüpheyi yenmeye kadar süren ortak faaliyeti düzenler. Bu faaliyette, bir suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse kimin tarafından işlendiği ve yaptırımının ne olacağı sorularına cevap aranır. Faaliyet ise Ceza Muhakemesi Kanununa ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Bu faaliyetin alt faaliyetleri ise iddia(tez), savunma (antitez) ve yargılamadır(sentez). Önceki ceza muhakemesi kanunumuz 1929 yılında Alman Ceza Muhakemesi Kanunundan iktibas yoluyla alınan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunudur (CMUK). Temel kaynak olan Ceza Muhakemesi Kanunu; 04 Aralık 2004 tarihinde…

Devamını Oku

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ   A – GENEL ŞARTLAR   KİRAYA VEREN   Adı Soyadı (T.C. NO): Adresi                        :   Banka Hesap Bilgisi :   KİRAYALAYAN Adı Soyadı (T.C. NO): Adresi                        :   KİRALANAN YER:     KİRA BEDELİ AYLIK     :   KİRA BEDELİ YILLIK    :   KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ       :   KİRA SÜRESİ         :   KİRALANAN YERİN MEVCUT DURUMU                            :     KİRALAMA AMACI:     B – ÖZEL ŞARTLAR Kiralanan yer, kiracı tarafından sözleşmede tanımlanan amacın dışında başka bir amaç için kullanılamaz, devir ve temlik edilemez, kısmen de olsa 3.…

Devamını Oku