Hukuka Uygunluk Karinesi

hukuka uygunluk karinesi

Hukuka Uygunluk Karinesi Nedir?   İdarenin eylemlerinde ve işlemlerinde söz konusu olan bir durumdur. Buna göre idarenin yaptığı bir eylem veya işlem iptal edilene kadar hukuka uygun sayılır ve geçerlidir. Dava sürecinde yürütmenin durdurulması kararı alınmazsa eylem veya işlem uygulanmaya devam edecektir. Buna hukuka uygunluk karinesi denir.

Devamını Oku

Hukuka Uygunluk Halleri Nelerdir?

hukuka uygunluk halleri

HUKUKA UYGUNLUK HALLERİ   Haklı Savunma, zorda kalma, kendi hakkını koruma, rıza, üstün nitelikte özel yarar, kamu yararı, kamu yetkisinin kullanılması, vekaletsiz iş görme ve diğer hukuka uygunluk sebepleridir. Haklı savunma Şartları; Fail veya üçüncü bir kişinin şahsına ya da mal varlığına yönelik bir saldırı olması Saldırının haksız olması Saldırının mevcut veya sona ermekle beraber tekrarlanabilecek nitelikte olması (yakın ve gerçek bir saldırı) Haksız saldırı ve savunma arasında orantı olması Savunma haksız fiili gerçekleştirene yönelmiş olmalı Bu şartların oluşması halinde kişinin sorumlu tutulması mümkün değildir. Zorda kalma (zaruret hali) Bir…

Devamını Oku

Hukukta Boşluk Türleri

hukukta boşluk türleri

Hukukta Boşluk Türleri   Hukukta boşluk nedir? Hukukta boşluk, bir uyuşmazlığın çözümü için kanunda somut bir çözüm yolunun olamamasıdır. Bu durum ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi kural dışı boşluktur. Yani hiçbir çözüm belirtilmemiştir. İkincisi ise kural içi boşluktur. Burada kesin bir yargı verilmemiş hakime takdir yetkisi verilmiştir. Hukukta Kural Dışı Boşluk Hukukta hakimin önüne bir uyuşmazlık geldiğinde hakim uyuşmazlığın çözümü için öncelikle hukukun asli kaynaklarına, yazılı kaynaklarına bakar. Eğer asli kaynaklar içerisinde bir çözüm yoksa yardımcı kaynaklara bakar. Örf adet hukukuna bakar. Şayet örf adet hukukunda da uyuşmazlığın çözümü yoksa o…

Devamını Oku

Hukukta Süreler

hukukta süreler

Hukukta Sürelerin Hesaplanması Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre süreler kanunla belirlenir ya da hakim tarafından belirlenir. Kanunda belirtilen süreler kesin sürelerdir ve süresi içerisinde işlemi yapmayan kişinin hakkı ortadan kalkar. Hakim de eğer verdiği sürenin kesin olduğunu belirtiyorsa aynı şey geçerlidir. Ama hakim süre verirken kesin olduğunu belirtmezse tarafın ek süre isteme hakkı olur. Süreler tebliğ veya tefhimden itibaren başlar. Bir karar ya da tebligat alıcısına ulaştığında tebliğ edilmiş olur. Karar mahkemede kişinin yüzüne okunduğunda ise tefhim edilmiş olur. Hukukta Sürelerin Hesaplanması Süreler hesaplanırken gün, hafta ya da ay olarak hesaplanmasına…

Devamını Oku

İBERYA HUKUK BÜROSU – AYDIN

İBERYA HUKUK BÜROSU   A&A AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK   FAALİYET GÖSTERDİĞİ İL : AYDIN   HİZMETLER: A&A Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık yerli ve yabancı müvekkillerine en iyi şekilde hizmet sunmayı hedeflemektedir. Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Tıp Hukuku, Ceza hukuku, İcra ve İflas Hukuku çalışma alanlarının önemli bir bölümünü oluşturmakta olup şirketlere ve şahıslara hukukun her alanında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sağlanmaktadır. Adres: Atatürk Mah. Kubilay Cad. No: 3C Söke / Aydın Tel: 0 256 518 02 58 Mail: info@iberyahukuk.com http://iberyahukuk.com/iletisim/

Devamını Oku

GÖZALTI VE TUTUKLAMA KARARLARI

adalet

  T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU ADALET BÖLÜMÜ     GÖZALTI VE TUTUKLAMA KARARLARI (Yönlendirilmiş Çalışma)     Hazırlayan: Muhammed Haktan İMREN     Öğrenci No: 17060930052   Danışman: Öğr. Gör. Tülay ÖZGÜL İSTANBUL, 2019     İÇİNDEKİLER ÖZET……………………………………………………………………………………………İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………………… YEMİN METNİ………………………………………………………………………………… GİRİŞ…………………………………………………………………………………………… BİRİNCİ BÖLÜM GÖZALTI GÖZALTINA ALMANIN HUKUK TANIMI………………………………………. Gözaltı Kavramı…………………………………………………………………. Adli Açıdan Gözaltına Alma Durumu…………………………………………… Önleme Amacıyla Gözaltına Alma Durumu…………………………………….. TARİHİ SÜREÇ BAKIMINDAN GÖZLATINA ALMA…………………………… Osmanlı Döneminde……………………………………………………………… Cumhuriyet Döneminde………………………………………………………….. ÜLKELER BAZINDA GÖZALTI…………………………………………………… GÖZALTI SÜRELERİ………………………………………………………………. GÖZALTINA ALINAN KİŞİNİN HAKLARI……………………………………….   İKİNCİ BÖLÜM TUTUKLAMA TUTUKLAMA KAVRAMI…………………………………………………………… Tutuklamanın Hukuk Açısından Niteliği…

Devamını Oku

Ticaret Hukuku Tüm Ders Notları

ticare hukuku tüm ders notları

TİCARET HUKUKU   Tanım Ticaret hukuku tüm ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımında özel hukuk içinde yer alır.    Ticaret Hukukunun Düzenlenmesindeki Sistemler  Sübjektif Sistem Ticaret hukuku ticari faaliyetlerle uğraşan kişilere (tacirlere) uygulanan özel kuralların bütünüdür.  Objektif Sistem Ticaret hukuku ticari iş ve işlemlere uygulanan hukuktur.  Karma Sistem Hem tacire hem ticari iş ve işlemleri esas alan sistemdir.  Modern Sistem     Ticari işletmeleri esas alan sistemdir.  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve eski 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu modern sisteme göre hazırlanmıştır.  TİCARİ İŞLETME  …

Devamını Oku

Borçlar Hukuku Tüm Ders Notları

borçlar hukuku tüm ders notları

Borçlar Hukuku Ders Notları     BORÇLAR HUKUKUN KONUSU Borçlar hukuku eşit kişiler arası borç ilişkilerini düzenler ve kamu hukuku özel hukuk ayrımında özel hukuk bölümünde yer alır. Ayrıca medeni hukukun en önemli ve en geniş kısmıdır. Gün içinde yaptığımız alışverişlerden, sinemaya veya bir dolmuşa binerek bir yerden bir yere gitmeye, elbise diktirmeye, ödünç almaya, ev kiralanmasına, bir kimseye kasten veya ihmalle maddi veya manevi zarar vermeye kadar tüm bu hususlar borçlar hukuku tarafından düzenleme altına alınmıştır. BORÇLAR HUKUKUN KAYNAKLARI ASLİ KAYNAKLAR : Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler TALİ…

Devamını Oku