Doğrudan İflas Nedir?

doğrudan iflas nedir

Doğrudan İflas Nedir? Doğrudan İflas: İcra dairesinde takip başlatmadan bazı hallerde doğrudan ticaret mahkemesine başvurarak iflasa karar verilmesine denir. Alacaklının İstemine Dayanan İflas Nedenleri: Borçlunun yerleşim yerinin belli olması, Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması, Alacaklıların haklarını ihlal eden dolanlı işlemlerde bulunulması veya buna teşebbüs edilmesi, Haciz yoluyla takip sırasında mal beyanında bulunulmaması, eksik bulunması, Ödemelerin tatil (genel ve devamlı bir şekilde ödememesi) etmesi, Konkordatonun onaylanmaması, kesin mühlet içerisinde konkordato isteminin reddi veya tamamen feshi, İlama dayanan alacağın icra emriyle istenmesine karşın ödenmemesi, Sermaye ortaklarının borca batık olması. Borçlunun İstemine Dayanan…

Devamını Oku

Konkordato Nedir? Konkordato Türleri Nelerdir?

konkordato nedir

Konkordato Nedir? Konkordato Türleri Nelerdir? İİK m. 285: Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya indirim yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir. Konkordato talebinde iflasa tabi borçlular kadar iflasa tabi olmayan borçlular da bulunabilir. Konkordato biz özel hukuk sözleşmesi değildir. Sadece rıza veren alacaklıları değil, diğer alacaklıları da bağlar. Konkordato, borçlunun bütün malvarlığını konu edinen bir hukuki tasfiye biçimidir. 2018 yılında iflasın ertelenmesi kaldırılmış ve konkordato yeniden düzenlenmiştir. İflasın aksine konkordato süresince borçlu…

Devamını Oku

İflas Hukuku Genel Bilgiler

iflas hukuku

İflas Hukuku Genel Bilgiler İflas Tanımı İflas, borcunun hacze elverişli tüm malvarlığının tüm alacaklılara paylaştırılmasını ifade eder. Dolayısıyla da, borçlu hakkında bir alacaklının iflas yoluyla takip başlatsa da, diğer alacaklılar da takip başlatmadan bu iflastan yararlanabilirler. İflas, tüm borçlular değil ancak iflasa tabi kişiler hakkında istenebilir. İflas, ancak para ve teminat alacakları için söz konusu olabilir.  Rehne başvuru zorunluluğu kuralı açısından icra hukukundaki açıklamalar burada da geçerlidir. İflas kararına karşı tebliğden itibaren 10 gün içerisinde istinafa gidilebilir. Keza, istinaf kararına karşı da tebliğden itibaren 10 gün içerisinde temyize gidilebilir. Kanun…

Devamını Oku

Takipli İflas

takipli iflas

Takipli İflas Takipli İflas Nedir? Takipli İflas: Öncesinde icra dairesinde iflas takibi yapılır. Sonrasında borcun ödenmemesi halinde, asliye ticaret mahkemesinden iflas davası açılır. İflas kararı verildiğinde karar iflas dairesine gönderilir ve iflas için gerekli işlemler yapılır. Genel ve kambiyo senetlerine özgü iflas yolu olarak ikiye ayrılır. Kambiyo senetlerine özgü iflas yolunda, itiraz ve şikayet süresi beş gündür ve şikayet icra dairesine yapılır, fakat ticaret mahkemesi incelemeyi yapar. Oysa, genel iflas yolunda şikayet icra mahkemesine yapılır. Yine genel iflas yolunda itiraz ve şikayet süresi yedi gündür. İtiraz sebeplerinde, borçlunun iflasa tabi…

Devamını Oku

Adalet Bölümü Taban Puanları 2019

adalet taban puanları 2019

Adalet Bölümü Taban Puanları 2019 YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih klavuzunun yayınlanmasıyla beraber yüz binlerce öğrenci tercih yapmak için gün saymaya başladı. 2019 YKS tercihleri 23 – 29 temmuz tarihleri arasında yapılacak. Hukuk bölümü okuyup da AYT’den yeterli puanı sağlayamayan öğrenciler Adalet bölümünden Dikey Geçiş Sınavı ile Hukuk Bölümüne geçiş yapacaklar. Bu nedenle Adalet bölümü taban puanlarına bakıyorlar. Hangi üniversite kaç puanla Adalet bölümüne öğrenci almakta? Bu sorunun cevabını sizin için derledik. Aşağıdaki listemizde üniversitelerin adalet bölümü taban puanlarına bakabilirsiniz. Adalet bölümü okuyan öğrenciler DGS ile hukuk bölümüne geçiş yapabilirler.…

Devamını Oku