HUKUKİ İŞLEMLERDE HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ

hukukta boşluk türleri

HUKUKİ İŞLEMLERDE HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ 1. YOKLUK, 2. BUTLAN (KESİN HÜKÜMSÜZLÜK), 3. İPTAL EDİLEBİLİRLİK, 4. NOKSANLIK, 5. KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK, 6) NİSBİ ETKİSİZLİK. 1. YOKLUK Nedir? Sözleşmenin kurucu unsurlarının bulunmaması Sebepler? ● Karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanının bulunmaması. ● Esaslı unsurların hiç bulunmaması veya bunlardan birinin eksik olması. Sonuçlar? ● Her zaman ve ilgili herkes tarafından ileri sürülebilme ● Belli bir makamın izin ya da icazetiyle veya belli bir zamanın geçmesiyle geçerli hâle gelmeme ● İleri sürmek için dava açılmasına gerek olmama ● Uyuşmazlıkta hâkim tarafından re’sen dikkate alınma 2. BUTLAN…

Devamını Oku

KANUN NEDİR – NASIL ÇIKARILIR – NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRER

yargılamanın yenilenmesi

KANUN NEDİR Hukuk kuralları genel, soyut ve sürekli kurallardır. Bu özellikler de en çok kanunlarda somutlaşır. Kanun kavramı şekli ve maddi anlamlarda kullanılır. Şekli anlamda kanun, anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından, anayasada ifade edilen şekil ve usule göre gerçekleştirilip yürürlüğe konulan yazılı hukuk kuralıdır. Maddi anlamda kanun ikiye ayrılır. Geniş anlamda maddi kanun Dar anlamda maddi kanun Geniş anlamda maddi kanun, kaynağı ne olursa olsun, hangi organ tarafından gerçekleştirilmiş olursa olsun bütün hukuk kurallarını kapsar. Tüzük, yönetmelik gibi hukuk kuralları da bu kapsamdadır. Dar anlamda maddi kanun ise kanun koyucunun,…

Devamını Oku

Tüketici Ayıplı Mal Aldığında Ne Yapmalı

ayıplı mal alan tüketici ne yapmalı

Ayıplı Mal Nedir? Ticaret kanununa göre ayıplı mal; etiketinde, ambalajında, reklamında bildirilenlere uyulmayan, standardında veya teknik düzenlemesinde hata ve eksik olan; tüketicinin beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran, her türlü maddi, ekonomik ve hukuki eksiklikleri içeren maldır. Ayıplı Mal Alan Tüketicinin Hakları Nedir? Bir tüketici bir alı aldığında ayıplı olduğunu anladığında neler yapabilir? Nasıl Bir yol izlemelidir? Öncelikle şunu belirmek gerekir ki internet üzerinden veya telefon yoluyla tüketici bir malı aldığında 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe belirtmeden o malı iade edebilir. Elektronik ürünleri mağazada aldığında ise alırken görüp deneme şansı…

Devamını Oku

Biri Size Hakaret Ettiğinde Ne Yapmalısınız?

hakaret

Hakaret Suç Mu? Hakaret gördü ve ahlak gereği kabul edilemez bir durumdur. Yasalarımız da hakareti suç olarak kabul etmiştir ve bunun cezalandırılması gerektiğini ortaya koymuştur. TCK m 125; (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığın rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya bir kimsenin onur, şeref ve saygınlık saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılması için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekli. (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya…

Devamını Oku

Nafaka Ödenmemesi – Şikayet ve Cezası

nafaka

Nafaka Kararı Nafaka nedir? Ne zaman alınır? Nasıl alınır? Nafaka boşanma davalarından sonra hakimin yoksulluğa düşen eş için diğer eşe yüklediği bir paradır. Birkaç çeşidi vardır. Ancak en çok karar verilen nafaka türü yoksulluk nafakasıdır. Nafakanın miktarına eşlerin maddi durumuna göre hakim karar verir. Kendisine nafaka ödeme yükümlülüğü getirilen eş bu nafakayı ödemek zorundadır. Nafaka Ödenmemesi Nedeniyle Şikayet Nafaka ödemesi gereken eş nafakayı ödemek zorundadır. Şayet eş nafakayı ödemezse nafaka alacaklısı olan eş şikayet yoluna başvurabilir. Şikayeti nereye yapmalıdır? Şikayeti icra ceza mahkemesine yapmalıdır. Ayrı zamanda cebri icra zoruyla alınması…

Devamını Oku