Etkin Pişmanlık Nedir?

gözlem altına alma

Etkin pişmanlık halinde aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçlayacak nitelikte karar verilmeden veya hükümden önce gerçeğin söylenmesi halinde cezaya hükmedilmemesidir. Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçlayacak nitelikte karar verildikten sonra ve fakat hükümden önce gerçeğin söylenmesi halinde verilecek olan ceza üçte ikisinden yarısına kadarı indirilebilir. Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın yarısından üçte birine kadar indirilebilir. Özetleyecek olursak; -Karar verildikten sonra ancak hüküm yerine getirilmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde ceza üçte ikisinden yarısına kadar -Karar kesinleşmeden…

Devamını Oku

Vedia sözleşmesi

medeni genel

Vedia kelime anlamı itibariyle emanet demektir Vedia sözleşmesi, borçlar hukukunda düzenlenmiş, ticari hayatta da çok yaygın olarak kullanılan, önemli bir müessesedir. Bazı durumlarda menkul mallar, çeşitli ihtiyaçlarla diğer kimselere emanet olarak bırakılırlar.Örneğin; Bir lokantaya girerken montların vestiyere bırakılması, saatin tamir amacıyla, bir kimseye bırakılması gibi durumlarda vedia söz konusudur.

Devamını Oku

Evlenme Engelleri

hukukta süreler

Evlenmenin hem kişi hem de toplum açısından büyük önem arzetmesi nedeniyle yasa, bazı kişilerin ya da bazı kişilerin kendi aralarında evlenmelerine izin vermemektedir. Bu kısıtlamalar şu şekildedir: Yaş kriterlerine uymayanlar evlenemezler; -18 yaşını doldurmuş erkek veya kadın için, kendi rızaları yeterlidir. 18 yaşını doldurmuş kişilerin anne, baba ya da vasilerinden izin almaları gerekmez. -Kişi, 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış ise, evlenebilmesi için kendi rızası yeterli olmayacaktır. Bu durumda kişinin evlenebilmesi için, yasal temsilcisinin izni de gereklidir. Eğer haklı bir sebep olmadığı halde yasal temsilcisi kişinin evlenmesine izin vermiyorsa,…

Devamını Oku

Zincirleme/Kesintisiz (Mütemadi) Suç Kavramı

hukuka uygunluk halleri

Kanuni tanımında yer alan fiilinin icrasının devam ettiği suçlara kesintsiz suç adı verilmektedir. Bu suçlarda devam eden harekettir.Hareket devam ettiği sürece suç işlenmeye devam etmektedir. Kesintisiz suçlarda suçun tanımlanması ve bitmesi farklıdır.Kesintisiz suç, hukuka aykırı durumun kurulmasıyla tamamlanan, ancak fiilin icrasına devam edilen suçlardır. Tamamlanmış olmakla birlikte fiilin icrası devam etmektedir.Örneğin kişi özgürlüğünden yoksun kılma suçu özgürlüğün kısıtlanmasıyla tamamlanmakta ama bitmemektedir. Suçun bitmesi için fiilin icrasının sona erdirilmesi hukuka aykırı durumun ortadan kaldırılması şarttır, örneğin özgürlüğünden yoksun bırakılan kişinin yeniden özgürlüğüne kavuşması gerekmektedir.

Devamını Oku