Tapu Sicili Nedir?

tapu sicilinde yapılan işlemler

Tapu sicili taşınmaz mallar üzerindeki hakları göstermek için tutulan sicildir.Tapu sicilinin bütün sorumluluğu devlete aittir bu sorumluluk devletin sorumluluğu ilkesi kapsamındadır.Tapuda tutulan siciller ikiye ayrılır; 1)Ana siciller -Yevmiye defteri-Kat mülkiyeti sicili-Tapu kütüğü sicili-Resmi belgeler 2)Yardımcı siciller-Aziller sicili-Kamu orta malları sicili-Mal sahipleri sicili-tashihler sicili Tapu Siciline Hakim olan ilkeler -Güven ilkesi-Aleniyet ilkesi-Devletin sorumluluğu ilkesi-Tescil ilkesi-Aynilik ilkesi-İlliyet ilkesi dir Yolsuz Tescil;Hukuken geçerli olmayan bir sebebe dayanılarak yapılan tescil işlemine yolsuz tescil denir Yolsuz tescil sonucunda hak geçerli bir biçimde karşı tarafa geçecekmidir? Bunun cevabını vermek için incelememiz gereken bazı durumlar vardır.Bunlar;-Kişinin iyiniyetli…

Devamını Oku

Ceza Hukukunun Yer Bakımından Uygulanması(Mülkilik İlkesi)

yargılamanın yenilenmesi

Türkiye sınırları içinde işlenen suçlarda Türk kanunları uygulanır… Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suç Türkiye’de işlenmiş sayılır Suç: A)Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında B)Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında,Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla C)Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla D)Türkiyenin kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı İşlendiğinde Türkiye’de işlenmiş sayılır

Devamını Oku