Gerçek kişilerde ehliyet

hukuk-fakultesi-taban-puanlari

Gerçek kişiler bakımından iki tür ehliyet söz konusudur. Bunlar, “hak ehliyeti” (medeni haklardan yararlanma ehliyeti) ve “fiil ehliyeti” (medeni hakları kullanma ehliyeti) dir. Hak ehliyeti Haklara ve borçlara sahip olabilme, başka bir ifadeyle hak sahibi olma ve yükümlülük altına girme ehliyetine hak ehliyeti denir.Bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler Hak ehliyeti tüm kişilere tanınan bir ehliyet olup, hukukumuzda medeni haklardan yararlanma bakımından “genellik ve eşitlik” ilkesi geçerlidir. Hak ehliyetine sahip olmanın tek koşulu, gerçek kişilerde sağ ve tam doğum, tüzel kişilerde ise, kanunun öngördüğü şekilde kurulmuş…

Devamını Oku

Vekaletsiz İş Görme

doğrudan iflas nedir

Vekaletsiz iş görme Türk Borçlar Kanunu’nun 526 ilâ 531. maddeleri arasındaki düzenlenmiş bulunmaktadır. Kanun vekaletsiz iş görme kapsamında iş göreni, iş sahibi menfaatine ve varsayılan iradesine uygun hareket etmekle yükümlü kılmaktadır Vekaletsiz iş görme aralarında bir sözleşme veya vekalet ilişkisi olmasa da bir kimsenin başkası adına iş görmesi anlamına gelmektedir. Vekaletsiz iş görme bazen de kendisi adına bir iş gerçekleştirdiğini zannederek aslında başkası menfaatine iş görme şeklinde de meydana gelebilmektedir. Bunlardan ilkine gerçek vekaletsiz iş görme ikincisine ise gerçek olmayan vekaletsiz iş görme denilmektedir. Aralarında bir sözleşme veya vekalet ilişkisi olmasa da vekaletsiz iş görme…

Devamını Oku

Çekişmesiz (Nizasız)-Çekişmeli Yargı

adalet taban puanları 2019

Çekişmeli yargı, özel hukuktan doğan uyuşmazlıkların taraflardan birinin isteği üzerine tarafsız vebağımsız mahkemelerce görülmesi ve karara bağlanmasıdır. Çekişmesiz yargı ise çekişmeli yargı işlerinin dışında kalan, karara bağlanması istenen bir talepya da bir olayın tespit edilmesidir. ÇEKİŞMELİ YARGI İLE ÇEKİŞMESİZ YARGI ARASINDAKİ FARKLAR -Çekişmesiz yargı kararları ise inşai, istisnai durumlarda açıklayıcı nitelik taşır. -Çekişmeli yargı kararları açıklayıcı, istisnai durumlarda inşai (yenilik doğurucu) nitelik taşır. -Çekişmeli yargıda, dava/davacı/davalı kavramları vardır. -Çekişmesiz yargıda istem, talep;istemde bulunan, talepte bulunan, ilgili kavramları vardır. -Çekişmesiz yargıda yetkili ve görevli mahkeme talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin…

Devamını Oku