ALACAKLININ TEMERRÜDÜ

medenigenel.com logo

ALACAKLININ TEMERRÜDÜ

 • Borçlunun borca uygun olarak teklif ettiği ifasının haklı bir neden olmaksızın alacaklı tarafından kabul edilmemesine alacaklının temerrüdü denir.
 • Alacaklı temerrüdü için kusur aranmaz.
 • Alacaklının borçlu edimin ifası için zorunlu olan hazırlık fiillerini yapmaması da alacaklının temerrüdüdür.
 • Borç muaccel ve ifa edilebilir olmalıdır.
 • Alacaklı ifayı kabulden haksız bir şekilde kaçınmış olmalıdır.

SONUÇLARI

 • Borçlunun muhafaza sorumluluğu hafifler,
 • Temerrüde düşen alacaklı ödemezlik defini ileri süremez.
 • Borçlunun temerrüde düşmesine engel olur.
 • Borçlu edim konusuna ilişkin alacaklı temerrüdü sonrası yaptığı masrafları geri isteyebilir
 • Para borçlarında alacaklı temerrüdünde sözleşmeden doğan faizler işlemeye devam eder.

ÖZEL SONUÇLARI

 • Borçlu verme edimleri için bir tevdi mahalli tayin edilmesini mahkemeden talep edebilir. Bu masraflar alacaklıya aittir.
 • Borç tevdi etmeye elverişli değilse borçlu, önce alacaklıya ihtarda bulunularak hakimin izni ile o şeyi aleni veya mahkemenin kararı ile pazarlık suretiyle satarak, parayı tevdi ederek borçtan kurtulabilir.
 • Yapma ve iş görme borçlarında borçlu sözleşmeden dönebilir. Ancak burada borçlu alacaklıya ihtarda bulunulmalı, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, ayrıca alacaklıya mehil vermesi gerekir.

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir