Anayasa Hukuku Quiz Soruları

anayasa hukuku çıkmış sorular

Anayasa Hukuku Quiz Soruları

Geçmiş yıllarda anayasa hukuku dersinde sorulmuş olan quiz soruları…

 1. X devleti A, B, C ve D devletlerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Hem X devletinin hem de A, B, C, D devletinin ayrı tüzel kişilikleri vardır. Ancak sadece X devletinin uluslararası kişiliği vardır. X devleti’nin  A, B, C ve D devletleri üzerinde zorlama gücü bulunmaktadır. Bu devletler arasındaki bağ anayasa ile kurulur.

  Yukarıda anlatılan devletin şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Konfederasyon
  B. Şahsi Birlik
  C. Federasyon
  D. Üniter Devlet
  E. Hakiki Birlik

 2. Her seçmenin sadece bir oy hakkına sahip olmasını aşağıdaki ilkelerden hangisi belirtir?
  A) Genel oy
  B) Kişisel oy
  C) Bireysel oy
  D) Doğrudan oy
  E) Eşit oy
 3. Aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden biri değildir?
  A) Kamu hizmetine girme
  B) Haberleşme hürriyeti
  C) Bilgi edinme hakkı
  D) Türk vatandaşlığı
  E) Siyasi faaliyette bulunma hakkı
 4. Aşağıdakilerden hangisi kişinin hak ve ödevlerinden biridir?
  A) Mal bildirimi
  B) Sanatın ve sanatçının korunması
  C) Bilim ve sanat hürriyeti
  D) Sendika kurma hakkı
  E) Vergi ödevi
 5. Aşağıdakilerden hangisi oy kullanma hakkına sahiptir?
  A) Askeri öğrenciler
  B) Tutuklular
  C) Hükümlüler
  D) Erbaşlar
  E) Erler
 6. Türkiye’de uygulanmakta olan seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nisbi temsil sistemi
  B) Tek isimli iki turlu çoğunluk sistemi
  C) Tek isimli çoğunluk sistemi
  D) Listeli çoğunluk sistemi
  E) Listeli iki turlu çoğunluk sistemi
 7. 6771 sayılı son anayasa değişikliği kanunu ile TBMM seçimlerinin kaç yılda bir yapılması öngörülmüştür?
  A) 6
  B) 4
  C) 7
  D) 5
  E) 3
 8. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisi ile meşruti monarşiye geçiş yapmıştır?
  A) 1808 Sened-i İttifak
  B) 1921 Anayasası
  C) 1876 Kanun-u Esasi
  D) 1909 İkinci Meşrutiyet
  E) 1836 Tanzimat Fermanı
 9. Aşağıdakilerden hangisi sert kuvvetler ayrılığı sistemlerinden biridir?
  A) Meşruti monarşi
  B) Mutlak monarşi
  C) Başkanlık sistemi
  D) Parlamenter sistem
  E) Diktatörlük
 10. Konfederasyon nedir? Federasyon ile konfederasyonun farkları nelerdir?
 11. Üniter devlet biçimini açıklayın?
 12. Asli Kurucu iktidar ile tali kurucu iktidarın farkları nelerdir?

  anayasa hukuku quiz
  anayasa hukuku quiz

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir