Örf ve Adet Hukuku

hukukta boşluk türleri

Örf ve Adet Hukuku Nedir Hukukun yazılı kaynakları yetkili bir makam tarafından konulup kabul edilirken, örf ve adet kuralları böyle bir otoritenin iradesine dayanmaz. Örf ve adet kuralları insanların dış dünyaya yansıyan ve uzun zamandan beri tekrarlanan davranışlarından oluşmaktadır. Başlangıçta muhtemelen bilinçsiz bir şekilde başlayan ve tekrarlanan davranış biçimleri zaman içerisinde toplum tarafından bilinçli olarak tekrarlanır, toplum bireyler üzerinde bu davranış biçimlerine uyulmasına ilişkin zorlayıcı gücünü kullanır ve böylelikle bu davranış biçimleri örf ve adet kuralı haline gelmiş olur. Bir davranış biçiminin örf ve adet hukuku kuralı haline gelebilmesi için;…

Devamını Oku

Mali Hukuk

mali hukuk

Mali Hukuk Nedir? Mali hukuk, kamusal gelir elde etme ve bunları harcama işlerini düzenleyen kurallar bütününe denir. Mali hukuk, kamu gelirleri, kamu giderleri ve kamu borçlarından oluşur. Kamu gelirleri, devletin ve diğer kamu kuruluşlarının gelir sağlamak için elde ettikleri ekonomik değerlerden oluşur. Kamu giderleri, kamu hizmetlerinin ifası için kamu kuruluşlarının bütçelerinden yapmaları gereken harcamaları ifade eder. Kamu borçları ise, devletin vergi gelirleri dışında, geçici nitelikteki gelir kaynağını belirtir. Devletin üstlenmiş olduğu kamu hizmetlerini yerine getirirken yapacağı harcamaları karşılamak amacıyla gelir elde etmesi gerekmektedir. Devlet gelirlerinin en önemli kaynağı ise vergilerdir.…

Devamını Oku

2019 – 2020 Lisans / Önlisans Ücretleri

2019 2020 lisans önlisans ücretleri

2019 – 2020 Lisans – Önlisans Ücretleri Bazı vakıf üniversitelerinin 2019 2020 yılı kayıtları için almış olduğu ücretleri sizin için derledik ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ PROGRAM ÜCRETLERİ 2019-2020 Akademik yılı program ücretleri KDV dahil tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Üniversiteye giriş yılına göre 2019-2020 Akademik yılında ödenecek ücretler sunulmuştur. Ücretler burssuz öğrenci fiyatlarına göre sunulmaktadır. 2019-2020 AKADEMİK YILI LİSANS-ÖNLİSANS ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / Yerli Öğrenciler 2019 yılı Tıp Fakültesi 87.450 ₺ Diş Hekimliği Fakültesi 81.200 ₺ Eczacılık Fakültesi 57.550 ₺ Hukuk Fakültesi 57.550 ₺ İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fakültesi 50.550 ₺ İşletme Fakültesi 50.550 ₺ Mühendislik ve…

Devamını Oku

Doğrudan İflas Nedir?

doğrudan iflas nedir

Doğrudan İflas Nedir? Doğrudan İflas: İcra dairesinde takip başlatmadan bazı hallerde doğrudan ticaret mahkemesine başvurarak iflasa karar verilmesine denir. Alacaklının İstemine Dayanan İflas Nedenleri: Borçlunun yerleşim yerinin belli olması, Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması, Alacaklıların haklarını ihlal eden dolanlı işlemlerde bulunulması veya buna teşebbüs edilmesi, Haciz yoluyla takip sırasında mal beyanında bulunulmaması, eksik bulunması, Ödemelerin tatil (genel ve devamlı bir şekilde ödememesi) etmesi, Konkordatonun onaylanmaması, kesin mühlet içerisinde konkordato isteminin reddi veya tamamen feshi, İlama dayanan alacağın icra emriyle istenmesine karşın ödenmemesi, Sermaye ortaklarının borca batık olması. Borçlunun İstemine Dayanan…

Devamını Oku

Konkordato Nedir? Konkordato Türleri Nelerdir?

konkordato nedir

Konkordato Nedir? Konkordato Türleri Nelerdir? İİK m. 285: Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya indirim yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir. Konkordato talebinde iflasa tabi borçlular kadar iflasa tabi olmayan borçlular da bulunabilir. Konkordato biz özel hukuk sözleşmesi değildir. Sadece rıza veren alacaklıları değil, diğer alacaklıları da bağlar. Konkordato, borçlunun bütün malvarlığını konu edinen bir hukuki tasfiye biçimidir. 2018 yılında iflasın ertelenmesi kaldırılmış ve konkordato yeniden düzenlenmiştir. İflasın aksine konkordato süresince borçlu…

Devamını Oku

İflas Hukuku Genel Bilgiler

iflas hukuku

İflas Hukuku Genel Bilgiler İflas Tanımı İflas, borcunun hacze elverişli tüm malvarlığının tüm alacaklılara paylaştırılmasını ifade eder. Dolayısıyla da, borçlu hakkında bir alacaklının iflas yoluyla takip başlatsa da, diğer alacaklılar da takip başlatmadan bu iflastan yararlanabilirler. İflas, tüm borçlular değil ancak iflasa tabi kişiler hakkında istenebilir. İflas, ancak para ve teminat alacakları için söz konusu olabilir.  Rehne başvuru zorunluluğu kuralı açısından icra hukukundaki açıklamalar burada da geçerlidir. İflas kararına karşı tebliğden itibaren 10 gün içerisinde istinafa gidilebilir. Keza, istinaf kararına karşı da tebliğden itibaren 10 gün içerisinde temyize gidilebilir. Kanun…

Devamını Oku

Takipli İflas

takipli iflas

Takipli İflas Takipli İflas Nedir? Takipli İflas: Öncesinde icra dairesinde iflas takibi yapılır. Sonrasında borcun ödenmemesi halinde, asliye ticaret mahkemesinden iflas davası açılır. İflas kararı verildiğinde karar iflas dairesine gönderilir ve iflas için gerekli işlemler yapılır. Genel ve kambiyo senetlerine özgü iflas yolu olarak ikiye ayrılır. Kambiyo senetlerine özgü iflas yolunda, itiraz ve şikayet süresi beş gündür ve şikayet icra dairesine yapılır, fakat ticaret mahkemesi incelemeyi yapar. Oysa, genel iflas yolunda şikayet icra mahkemesine yapılır. Yine genel iflas yolunda itiraz ve şikayet süresi yedi gündür. İtiraz sebeplerinde, borçlunun iflasa tabi…

Devamını Oku

Adalet Bölümü Taban Puanları 2019

adalet taban puanları 2019

Adalet Bölümü Taban Puanları 2019 YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih klavuzunun yayınlanmasıyla beraber yüz binlerce öğrenci tercih yapmak için gün saymaya başladı. 2019 YKS tercihleri 23 – 29 temmuz tarihleri arasında yapılacak. Hukuk bölümü okuyup da AYT’den yeterli puanı sağlayamayan öğrenciler Adalet bölümünden Dikey Geçiş Sınavı ile Hukuk Bölümüne geçiş yapacaklar. Bu nedenle Adalet bölümü taban puanlarına bakıyorlar. Hangi üniversite kaç puanla Adalet bölümüne öğrenci almakta? Bu sorunun cevabını sizin için derledik. Aşağıdaki listemizde üniversitelerin adalet bölümü taban puanlarına bakabilirsiniz. Adalet bölümü okuyan öğrenciler DGS ile hukuk bölümüne geçiş yapabilirler.…

Devamını Oku

DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2019

dgs hukuk taban puanları 2019

DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2019 DGS Hukuk Fakültesi 2019 Taban Puanları   ÜNİVERSİTE BÖLÜM PUAN TÜRÜ KONTE NJAN TABAN PUAN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Hukuk Fakültesi EA 7 303,83926 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hukuk Fakültesi EA 14 306,91845 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Hukuk Fakültesi EA 25 307,55143 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi EA 25 325,70434 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hukuk Fakültesi EA 18 301,80556 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 11 301,33634 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Hukuk Fakültesi EA 14 313,05771 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hukuk Fakültesi EA 16 307,68709 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)…

Devamını Oku

YKS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2019

hukuk-fakultesi-taban-puanlari

YKS Hukuk Taban Puanları 2019 Hukuk AYT TM puan türünden öğrenci almaktadır. Hukuk bölümüne en yüksek puanla öğrenci alan üniversite 530.39128 ile Koç üniversitesidir. En düşük puanla alan üniversite ise Yeditepe Üniversitesi ücretli konteyjandır. Üniversite Program Puan Türü Öğr. Şekli Kon 2018 Taban Puanı Başarı Sıralaması KOÇ Ü. (İSTANBUL) Hukuk  TM Burslu 12 530,39128 62 GALATASARAY Ü. (İSTANBUL) Hukuk  TM Örgün 25 522,99845 99 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) Hukuk  TM Burslu 20 516,03626 143 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) Hukuk  TM Burslu 10 509,08979 209 YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL)…

Devamını Oku