Biri Size Hakaret Ettiğinde Ne Yapmalısınız?

hakaret

Hakaret Suç Mu?

Hakaret gördü ve ahlak gereği kabul edilemez bir durumdur. Yasalarımız da hakareti suç olarak kabul etmiştir ve bunun cezalandırılması gerektiğini ortaya koymuştur.

TCK m 125;

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığın rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya bir kimsenin onur, şeref ve saygınlık saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılması için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekli.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, ceza fıkrada bulunuyor cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

  1. a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  2. b) Dini, politik, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklayan, değiştirmeyi, yaymaya çalışmayı, dilm emir ve yasaklarına uygun davranmayı,
  3. c) Kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi durumunda, cezanın alt sınırı bir yıldan az olmalıdır.

(4) (Değişik: 29/6 / 2005-5377 / 15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biriyle artırılır.

(5) (Değişik: 29/6 / 2005-5377 / 15 md.) Görev hâlinde çalışan kamu görevlilerinin görevlerinden kaynaklanan haklılıkla ilgili suç, yönetim kurulu üyelerine karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça hakkı madde hükümleri uygulanır.

Yani Kimse Kimseye Hakaret Edemez!

Hakarete Uğrayan Kişi Ne Yapmalı?

Hakaret yazılı olarak yapılmışsa yazı saklanmalı muhafaza edilmelidir. Sosyal medya üzerinden yapılmışsa görüntü kaydedilmelidir. Kamera tarafından kaydedilen bir yerde yapılmışsa o görüntü alınmalıdır. Bunlarla beraber hakaret eden kişinin yerleşim yerindeki savcılığa ya da hakaretin edildiği yerdeki savcılığa, ya da kendi ikametgahınızın olduğu yerdeki savcılığa gidilip şikayet edilmelidir. Tanık varsa tanık da gösterilmelidir.

<script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>
<ins class=”adsbygoogle”
style=”display:block; text-align:center;”
data-ad-layout=”in-article”
data-ad-format=”fluid”
data-ad-client=”ca-pub-5864627933649571″
data-ad-slot=”8920760794″></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Hakarete Uğrayan Kişi Ne Zaman Şikayet Etmelidir?

Hakarete uğrayan kişi hakaretin gerçekleştiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde savcılığa şikayette bulunmak zorundadır. Hakaret şikayete bağlı bir suçtur ve şikayete bağlı suçlarda şikayet süresi 6 aydır. 6 ayın sonunda zamanaşımına uğrar. Bu nedenle gecikmeden savcılığa gidilip şikayet edilmelidir.

Savcılık Ne Yapacak?

Savcılık delilleri değerlendirdikten sonra suçun işlendiğini anlarsa iddianameyi düzenleyip suçun asliye ceza mahkemesine gönderecek ve bundan sonra kovuşturma süreci başlayacak. Deliller kesin ise hakaret eden kişi kesinlikle bir ceza alacak.

Bu süreç içerisinde hakaret eden kişiyle laf dalaşına girmemeye karşılık vermemeye özen gösterin. Haklı ile haksız duruma düşmeyin.

<script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>
<ins class=”adsbygoogle”
style=”display:block; text-align:center;”
data-ad-layout=”in-article”
data-ad-format=”fluid”
data-ad-client=”ca-pub-5864627933649571″
data-ad-slot=”8920760794″></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Hakaret Nedeniyle Tazminat Davası Açılır Mı?

Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası açılabilir. Hakaretin toplum içerisinde yapılmış olması ve sizi küçük duruma düşürmüş olması gerekir. Öyle olmuşsa tazminat davası açabilir ve duyduğunuz üzüntünün karşılığı olarak manevi tazminat alabilirsiniz. Siz istediğiniz tutarı isteyebilirsiniz ancak ödenecek tazminat tutarına hakim karar verecektir.

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir