Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay

hukuk ders notları

Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM)

 

İlk derece mahkemeyle temyiz arasında “adli yargı ikinci derece mahkemeleri” sıfatıyla yer alır.

Bölge adliye mahkemeleri bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak belirlenen yerlerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur.

 

Yargıtay

Medeni  yargıda bölge adliye mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulan üst derece veya kontrol mahkemesi Yargıtay’dır.

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti anayasası ile bu kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir.

Yargıtay kanun ile gösterilen davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

 

Yargıtay’ın Görevleri

 

  1. Hukuk mahkemelerinden verilen ve kanunun başka bir adli merciine bırakmadığı karar ve hükümleri ilk ve son mercii olarak inceleyip karara bağlamak
  2. Yargıtay başkan ve üyeleri ile Yargıtay Başsavcısı ve Vekili ile özel kanunlarda gösterilen kimseler aleyhine açılacak davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmak
  3. Kanunla verilen diğer işleri görmek

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir