BORÇLARIN SONA ERMESİ

adalet bölümü ders notları

BORÇLARIN SONA ERMESİ

 • İfa, en doğal borcun sona erme nedenidir.
 • Borçlunun ölümü şahsa sıkı sıkıya bağlı edimlerde bocu sona erdirir.
 • Süresi belirli sürekli borç ilişkilerinde sürenin sona ermesi sözleşme ilişkisi sona erer.
 • Tarafların aralarında imzaladıkları bozma sözleşmesi (ikale sözleşmesi)
 • Fesih sürekli borç ilişkilerinde söz konusu olur. İleriye etkili olarak sona erdirir. Bozucu yenilik doğuran bir haktır. Şarta bağlı olmaz ve geri alınamaz.
 • Dönme sözleşmeyi geçmişe etkili olarak ortadan kaldıran bir sona erme şeklidir.
 • Geri alma, bağışlama taahhüdü veya vekaletin geri alınması gibi sözleşmeyi sona erdiren bir haldir.
 • İbra, alacaklının borçlu ile yapacağı bir sözleşme neticesinde alacağından bir karşılık almaksızın vazgeçmesi ve borçlunun borcundan kurtulmasıdır.
 • Yenileme (tecdit) ; alacaklı ve borçlunun anlaşarak eski borcu ortadan kaldırıp, yeni bir borç meydana getirmeleridir. Kumar ve bahisten doğan borçların yenilenmesi mümkün değildir. Eski borç ve buna bağlı rehin, kefalet ve defiler de sona erer. Yeni borç için yeni bir zamanaşımı süresi işlemeye başlar. Yenileme tarafların değiştirilmesi şeklinde de olabilir.
 • Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi
 • Kusursuz tam ifa imkansızlığı,
 • Takas; alacaklı ve borçlunun karşılıklı olarak muaccel olan iki borçtan en az olanın miktarı nispetinde tek taraflı bir irade beyanı ile borcu sona erdiren bir işlemdir. Takas olunacak alacaklar aynı nitelikte olmalıdır. Takası ileri sürülen alacak muaccel, dava edilebilir olmalıdır. Taraflar veya kanun takas haklarını ortadan kaldırmamış olmamalıdır. Nafaka ve işçi ücreti gibi alacaklar takas edilemezler. Mahsup takastan farklı bir kavramdır. Mahsupta bir alacak miktarından belli olgular dolayısıyla indirim yapılmaktadır.

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir