Etkin Pişmanlık Nedir?

gözlem altına alma

Etkin pişmanlık halinde aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçlayacak nitelikte karar verilmeden veya hükümden önce gerçeğin söylenmesi halinde cezaya hükmedilmemesidir. Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçlayacak nitelikte karar verildikten sonra ve fakat hükümden önce gerçeğin söylenmesi halinde verilecek olan ceza üçte ikisinden yarısına kadarı indirilebilir. Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın yarısından üçte birine kadar indirilebilir. Özetleyecek olursak; -Karar verildikten sonra ancak hüküm yerine getirilmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde ceza üçte ikisinden yarısına kadar -Karar kesinleşmeden…

Devamını Oku

Biri Size Hakaret Ettiğinde Ne Yapmalısınız?

hakaret

Hakaret Suç Mu? Hakaret gördü ve ahlak gereği kabul edilemez bir durumdur. Yasalarımız da hakareti suç olarak kabul etmiştir ve bunun cezalandırılması gerektiğini ortaya koymuştur. TCK m 125; (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığın rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya bir kimsenin onur, şeref ve saygınlık saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılması için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekli. (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya…

Devamını Oku

Gözlem Altına Alma

gözlem altına alma

Gözlem Altına Alma   Gözlem Altına Alma Nedir? Gözlem altına alma, şüpheli veya sanığın akıl hastası olup olmadığını, akıl hastası ise ne zamandan beri akıl hastası olduğunu ve bunun kişinin davranışları üzerindeki etkilerini saptamak üzere resmi bir sağlık kurumunda tutularak, hakkında bilirkişi raporu düzenlenmesinin sağlanmasıdır. Gözlem Altına Alma Şartları Gözlem altına alma şartları CMK m 74’te düzenlenmiştir. Buna göre; Kuvvetli şüphe bulunmalı Uzman hekimin önerisi bulunmalıdır. Savcı ve müdafi dinlenmelidir.  Şüpheli veya sanığın müdafii yoksa hakim veya mahkemenin istemi üzerine baro müdafi görevlendirir. Bu durumda mecburi müdafilik söz konusudur. Sulh…

Devamını Oku

GÖZALTI VE TUTUKLAMA KARARLARI

adalet

  T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU ADALET BÖLÜMÜ     GÖZALTI VE TUTUKLAMA KARARLARI (Yönlendirilmiş Çalışma)     Hazırlayan: Muhammed Haktan İMREN     Öğrenci No: 17060930052   Danışman: Öğr. Gör. Tülay ÖZGÜL İSTANBUL, 2019     İÇİNDEKİLER ÖZET……………………………………………………………………………………………İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………………… YEMİN METNİ………………………………………………………………………………… GİRİŞ…………………………………………………………………………………………… BİRİNCİ BÖLÜM GÖZALTI GÖZALTINA ALMANIN HUKUK TANIMI………………………………………. Gözaltı Kavramı…………………………………………………………………. Adli Açıdan Gözaltına Alma Durumu…………………………………………… Önleme Amacıyla Gözaltına Alma Durumu…………………………………….. TARİHİ SÜREÇ BAKIMINDAN GÖZLATINA ALMA…………………………… Osmanlı Döneminde……………………………………………………………… Cumhuriyet Döneminde………………………………………………………….. ÜLKELER BAZINDA GÖZALTI…………………………………………………… GÖZALTI SÜRELERİ………………………………………………………………. GÖZALTINA ALINAN KİŞİNİN HAKLARI……………………………………….   İKİNCİ BÖLÜM TUTUKLAMA TUTUKLAMA KAVRAMI…………………………………………………………… Tutuklamanın Hukuk Açısından Niteliği…

Devamını Oku

Ceza Hukuku Test Soruları

ceza hukuku çıkmış sorular

Ceza Hukuku Test Soruları Ceza Hukuku Çıkmış Sorular Almanya’da işlediği bir suç sebebiyle Türkiye’ye kaçan yabancı Y hakkında, geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna ilişkin karar kesinleşmiştir. Alınan kararın yerine getirilip getirilmemesine hangi merci karar verir? A. İçişleri Bakanlığı B. Dışişleri Bakanlığı C. Yargıtay D. Bakanlar Kurulu E. Adalet Bakanlığı Yurtdışında suç işleyen ve Türkiye’ye kaçan kimse hakkında geri verme kararı verilirken yapılacak incelemede aşağıdaki bilgilerden hangisinin bilinmesi zorunlu değildir? A. İşlenen Suç B. Failin vatandaşlığı C. Yabancı devletin failin nitelikleri sebebiyle talepte bulunup bulunmadığı D. Failin adli sicili E.…

Devamını Oku

Suçların Çokluğu

ceza hukuku not

SUÇLARIN ÇOKLUĞU Suçların çokluğu denilince iki durum söz konusu olur. Çok failli suçlar, İştirak, Çok failli suçlarda ancak birden fazla suçlu tarafından suçun işlenebilmesi söz konusuyken, iştirakte bir suçlu tarafından işlenebilen suçun birden fazla suçlu tarafından işlenebilmesidir. Çok Failli Suçlar Çok failli suçların tek fail tarafından işlenmesi imkansızdır. Örnek olarak rüşvet. Rüşvet suçunun oluşması için bir tarafta rüşvet veren vatandaş, diğer tarafta rüşvet alan devlet memurunun bulunması gerekir. İki tarafın fiili de suç olarak tanımlanmıştır. Bunlara “çok failli suçlar”, “zorunlu iştirak” ya da “gerçek olmayan iştirak” denir. Çok failli suçlar…

Devamını Oku

İKAME YARGI SİSTEMİ

hukuk ders notları

İKAME YARGI SİSTEMİ Bir suçun faili ve mağduru Türk olmadığı halde ve suç da Türkiye’de işlenmemesine rağmen, yine de Türk Ceza Kanunu’nun uygulanmasını gerektiren sisteme ikame yargı sistemi denir. İkame yargı sistemine göre, her devlet suç nerede ve kime karşı işlenirse işlensin faili cezalandırılmalıdır. Bu nedenle suçlu ya iade edilmeli ya da yargılanmalıdır. TCK 12/3 md. göre yabancı tarafından işlenen suçlarda, “…Mağdur yabancı ise, aşağıdaki koşulların varlığı halinde fail, Adalet Bakanının istemi ile yargılanır: ⦁ Fail, fiilin işlendiği sırada yabancı olmalıdır. ⦁ Mağdur da fiilin işlendiği sırada yabancı olmalıdır. ⦁…

Devamını Oku

Koruma Sistemi

medenigenel.com logo

KORUMA (SAVUNMA) SİSTEMİ Devletin, kendi varlığına yönelik suçların yurt dışında işlenmesi halinde, bunları cezalandırmasına olanak tanıyan sisteme koruma sistemi denir. Bir yabancı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede Türkiye’nin zararına işlediği ve kendisi Türkiye’de bulunduğu takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır. (TCK 12/1) Koruma sisteminin düzenlendiği diğer bir hüküm de 13/1-b maddesidir. Bu bentteki suçları yurt dışında işleyen ister Türk, ister yabancı olsun Türk kanunları uygulanacak ve Türkiye’de yargılanacaktır.…

Devamını Oku