İdare Hukuku Ders Notları 2

idare hukuku ders notları

İdare Hukuku Ders Notları 2   Yerinden Yönetim Kuruluşları   Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Yerel İdareler) İl Özel İdaresi Belediyeler Köyler Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Kamu Kurumları) Milli Kamu Kurumları: İdari KK, İktisadi KK, Sosyal KK, Bilimsel Teknik ve Kültürel KK, Düzenleyici ve Denetleyici KK, Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanlıkları Mahalli Kamu Kurumları: Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi, İETT ve EGO, İl Özel İdaresi ve Belediye Şirketleri Yerel İdareler Anayasa m. 127: Mahalli – müşterek ihtiyaçları karşılama amacıyla, karar organları seçimle başa gelen ktk’lar. Seçimler kural olarak beş yılda bir…

Devamını Oku

Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayrımı

adalet bölümü ders notları

Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayrımı Roma döneminden beri devam eden bir ayrımdır. Ayrımın temelinde Devlete yüklenen anlam ve fonksiyonların önemi vardır. Bu ayrım, 1.Çıkar Ölçütü 2.Egemenlik Ölçütü 3.İrade Özgürlüğü Ölçütü 4.Eşitlik Ölçütü Teorileri ile açıklanmaktadır. Çıkar Ölçütü Bu ölçüte göre, hukuk kuralları amacından hareketle sınıflandırılmaktadır. Eğer bir hukuk kuralı kamusal yararları, yani devletin yararlarını koruyorsa kamu hukuku kuralı; buna karşılık, özel şahısların yararlarını koruyorsa özel hukuk kuralıdır. Devletin özel hukuk alanındaki ilişkilere karıştığı durumlarda, kişisel yararlarla toplumsal yararları ayırmaya elverişli bir ölçüt olmaması nedeniyle de eleştirilmektedir. Egemenlik Ölçütü Devlet…

Devamını Oku

Öngörülemezlik Teorisi

hukuk ders notları

Öngörülemezlik Teorisi Nedir? Öngörülemezlik Teorisi ne demek? Öngörülemezlik Teorisi: Sözleşmenin kurulduğu anda tarafların öngöremediği bir sebepten ötürü, sözleşmecinin borcunu ifası imkansız hale gelmiştir. Bu durumda, sözleşmeci, borcu halen yerine getirmekle yükümlü olmakla birlikte, zararın tazminini isteyebilir.

Devamını Oku

Fait Du Prince (Fedüprens) Teorisi

adalet bölümü ders notları

Fait Du Prince (Fedüprens) Teorisi Nedir?   Fait Du Prince (Fedüprens) Teorisi Ne Demek?   Fedüprens Teorisi: İdari sözleşmeye rağmen, şayet idare, sözleşme tarafı sıfatı dışında bir sıfatla bir eylemde bulunmuş ve sözleşmecinin borcunu ifası güçleşmişse, sözleşmeci zararının tazmin edilmesini isteyebilir.

Devamını Oku

İdare Hukuku Ders Notları

medenigenel.com logo

İdare Hukuku Ders Notları İdare Kavramı Genel Anlamda İdare Kavramı: Belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt veya bu amaca ulaşmak için yürütülen planlı faaliyet Organik Tanım – Fonskiyonel Tanım Hem Özel Hem Kamu İdaresini Kapsar İdare Hukukunun Konusu: Sadece Kamu İdaresi Kamu İdaresi vs Özel İdare Amaçlar: Kamu Yararı vs Özel Yarar (Kar Elde Etmek) Kamu Gücünün Varlığı Kamunun Üstünlüğü vs Tarafların Eşitliği Kanuna Bağlılık vs Serbestlik İlkesi Kuruluş Açısından Çalışma Açısından (Sözleşme tarafı seçmede irade serbestisi) Bundan sonra, «idare» ifadesiyle kamu idaresi anlaşılacak. Özel idare değil. Kamu Yararı…

Devamını Oku

Yürütmenin Durdurulması

adalet

Yürütmenin Durdurulması Yürütmenin Durdurulması Kararı Nedir?   Anayasanın 125. Maddesine göre “İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.” Mahkeme kendiliğinde yürütmeyi durdurma kararı veremez. Yürütmenin durdurulmasının özellikleri: Yürütmenin durdurulması istisnai bir önlemdir. Yürütmenin durdurulması geçici bir önlemdir. Ara karar niteliğindedir. Yürütmenin durdurulması kararı verilmesi için gereken şartlar: Biçime ilişkin şartlar; – Yürütmenin durdurulması kararı bir talep üzerine verilir. – Yürütmenin durdurulması kararı ancak açılmış bulunan bir iptal davasında verilebilir. –…

Devamını Oku