Kıdem Tazminatı

hukuk ders notları

İş Hukukunda Kıdem Tazminatı – Mehmet Berkay Yazıcı – Adalet Önlisans Tezi   T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ ADALET PROGRAMI     KIDEM TAZMİNATI (YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA)     Hazırlayan: Mehmet Berkay YAZICI     Danışman: Öğr. Gör. Tülay ÖZGÜL       İstanbul, 2019           YEMİN METNİ   Yönlendirilmiş çalışma olarak sunduğum “Kıdem Tazminatı” başlıklı çalışmanın, bilimsel ahlak ve geleneklere uygun şekilde tarafımdan yazıldığını, yararlandığım eserlerin tamamının kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmanın içinde kullanıldıkları yer yerde bunlara atıf yapıldığını belirtir ve bunu onurumla doğrularım.  …

Devamını Oku

İş Hukukunda Çalışma Süreleri

iş hukuku ders notları

İş Hukukunda Çalışma Süreleri – Kani Çetin – Adalet Önlisans Tez Çalışması T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ ADALET PROGRAMI         İŞ HUKUKUNDA ÇALIŞMA SÜRELERİ (Yönlendirilmiş Çalışma)     Hazırlayan: Kani ÇETİN       Danışman: Öğr. Gör. Tülay Özgül       İstanbul, 2019           YEMİN METNİ Yönlendirilmiş çalışma olarak sunduğum “İş Hukukunda Çalışma Süreleri” başlıklı çalışmanın, bilimsel ahlak ve geleneklere uygun şekilde tarafımdan yazıldığını, yararlandığım eserlerin tamamının kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmanın içinde kullanıldıkları her yerde bunlara atıf yapıldığını belirtir ve…

Devamını Oku

İş Hukuku ve İş Güvenliği Mevzuatı

iş hukuku ve iş güvenliği mevzuatı

İş Hukuku ve İş Güvenliği Mevzuatı Temel Hukuk Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar arasında Din kuralları Hukuk kuralları Ahlak-Görgü kuralları Sosyal hayatta bireyler arasında ya da birey ile toplum arasında ilişkileri düzenleyen ve yaptırımı bulunan kurallar bütününe hukuk denir. Bir kuralın hukuk kuralı olabilmesi için 3 unsurun bulunması gerekir; Toplumumun tamamı için geçerlidir Devlet tarafından (yetkili merci) desteklenmesi Uyulmaması durumunda bir yaptırım ile karşılaşılması Ülkemizde yasalar hiyerarşisi; Anayasa > Uluslararası sözleşmeler > Kanun > Tüzük > Yönetmelik > Tebliğ 4857 Sayılı İş Kanunu Tanımlar; İş İşçi İşveren İşveren vekili İş yeri…

Devamını Oku

İş Güvenliğinin Amacı

medeni genel

İş Güvenliğinin Amacı   1- ÇALIŞANLARI KORUMAK   (SAĞLIK ve  GÜVENLİK) 2- İŞLETME GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK    (ACİL DURUM TEDBİRLERİ, RİSK DEĞERLENDİRME….) 3- ÜRETİM GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK (VERİM ARTIŞI, KALİTE ÜSTÜNLÜĞÜ) Çalışanlara sağlıklı ortam sunarak, iş kazalarına karşı korumak, İş ve işçi arasında en iyi uyumu sağlamak, Üretim güvenliğini sağlamak, İşletme güvenliğini sağlamak. İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek. Ekolojik çevreye zarar vermemek. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması işçi sağlığı ve iş güvenliğinin temel amacı olmalı;    ÖNCE ÜRETİM anlayışı değiştirilmeli    İnsana saygı…

Devamını Oku

İş Sağlığı ve Güvenliği 1

isg

İş Sağlığı ve Güvenliği   Sanayi devriminden beri iş sağlığı ve güvenliği kavramı önem taşımaktadır.   İş sağlığı ve güvenliğinin önemi sürekli artmaktadır. Çünkü iş kazaları meslek hastalıkları sürekli çoğalıyor. diğer nedenler teknik zorunluluklar: Günümüzde karşılaşılan riskler geçmiştekilerden daha farklıdır. Örneğin nükleer santrallerde radyoaktivite riskinin olması, ya da bir çalışanın sürekli olarak bir makine başında çalışması sonucunda diğerlerinden ayrı çalışmanın verdiği psikolojik rahatsızlık ekonomik zorunluluklar: İşverenin daha fazla kazanç için gece vardiyasında işçi çalıştırmasını örnek verebiliriz. Gece Çalışmalarında çalışanların dikkati daha çabuk dağılmaktadır. Bu da iş kazası riskini arttırmaktadır sosyal…

Devamını Oku