Evlenme Engelleri

hukukta süreler

Evlenmenin hem kişi hem de toplum açısından büyük önem arzetmesi nedeniyle yasa, bazı kişilerin ya da bazı kişilerin kendi aralarında evlenmelerine izin vermemektedir. Bu kısıtlamalar şu şekildedir: Yaş kriterlerine uymayanlar evlenemezler; -18 yaşını doldurmuş erkek veya kadın için, kendi rızaları yeterlidir. 18 yaşını doldurmuş kişilerin anne, baba ya da vasilerinden izin almaları gerekmez. -Kişi, 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış ise, evlenebilmesi için kendi rızası yeterli olmayacaktır. Bu durumda kişinin evlenebilmesi için, yasal temsilcisinin izni de gereklidir. Eğer haklı bir sebep olmadığı halde yasal temsilcisi kişinin evlenmesine izin vermiyorsa,…

Devamını Oku

HMK DAVA AÇMA ŞARTLARI

medenigenel.com logo

  MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVA AÇMA ŞARTLARI – Zehra Burak Önlisans Tez       T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ ADALET PROGRAMI MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVA AÇMA ŞARTLARI (Yönlendirilmiş Çalışma) Hazırlayan: Zehra Burak Danışman: Öğr. Gör. Tülay Özgül İstanbul, 2019       YEMİN METNİ Yönlendirilmiş çalışma olarak sunduğum “medeni usul hukukunda dava açma şartları” başlıklı çalışmanın, bilimsel ahlak ve geleneklere uygun şekilde tarafımdan yazıldığını, yararlandığım eserlerin tamamının kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmanın içinde kullanıldıkları yer yerde yararlanılan eserlere atıf yapıldığını belirtir ve bunu onurumla doğrularım. 11.03.2019 Zehra Burak…

Devamını Oku

Kiralanan Taşınmazın Dava Yolu İle Tahliyesi

hukuk ders notları

Kiralanan Taşınmazın Dava Yolu İle Tahliyesi Tez Çalışması     T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ ADALET PROGRAMI KİRALANAN TAŞINMAZIN DAVA YOLUYLA TAHLİYESİ (Yönlendirilmiş Çalışma) Hazırlayan: Neslihan Barış Danışman: Öğr. Gör. Tülay Özgül İstanbul, 2019   YEMİN METNİ   Yönlendirilmiş çalışma olarak sunduğum “Kiralanan Taşınmazın Dava Yoluyla Tahliyesi” başlıklı çalışmanın, bilimsel ahlak ve geleneklere uygun şekilde tarafımdan yazıldığını, yararlandığım eserlerin tamamının kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmanın içinde kullanıldıkları her yerde bunlara atıf yapıldığını belirtir ve bunu onurumla doğrularım. 01.03.2019 Neslihan Barış     ÖZET Konu Adı: Kiralanan Taşınmazın Dava Yoluyla…

Devamını Oku

Medeni Hukukta Evliliğin Sona Erme Sebepleri

medeni hukuk ders notları

  Medeni Hukukta Evliliğin Sona Erme Sebepleri – Başak Beste Demirci – Adalet Önlisans Tez Çalışmasını PDF olarak Görmek İçin Tıklayınız   T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ ADALET PROGRAMI MEDENİ HUKUKTA BOŞANMA SEBEPLERİ (Yönlendirilmiş Çalışma) Hazırlayan: Başak Beste Demirci Danışman: Öğr. Gör. Tülay Özgül İstanbul, 2019             YEMİN METNİ Yönlendirilmiş çalışma olarak sunduğum “Medeni Hukukta Boşanma Sebepleri” başlıklı çalışmanın, bilimsel ahlak ve geleneklere uygun şekilde tarafımdan yazıldığını, yararlandığım eserlerin tamamının kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmanın içinde kullanıldıkları her yerde bunlara atıf yapıldığını belirtir ve…

Devamını Oku

Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayrımı

adalet bölümü ders notları

Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayrımı Roma döneminden beri devam eden bir ayrımdır. Ayrımın temelinde Devlete yüklenen anlam ve fonksiyonların önemi vardır. Bu ayrım, 1.Çıkar Ölçütü 2.Egemenlik Ölçütü 3.İrade Özgürlüğü Ölçütü 4.Eşitlik Ölçütü Teorileri ile açıklanmaktadır. Çıkar Ölçütü Bu ölçüte göre, hukuk kuralları amacından hareketle sınıflandırılmaktadır. Eğer bir hukuk kuralı kamusal yararları, yani devletin yararlarını koruyorsa kamu hukuku kuralı; buna karşılık, özel şahısların yararlarını koruyorsa özel hukuk kuralıdır. Devletin özel hukuk alanındaki ilişkilere karıştığı durumlarda, kişisel yararlarla toplumsal yararları ayırmaya elverişli bir ölçüt olmaması nedeniyle de eleştirilmektedir. Egemenlik Ölçütü Devlet…

Devamını Oku

Noter İhtarname Örneği

adalet ders notları

Noter İhtarname Örneği İhtarname neden önemlidir? İhtarname, ihtar eden kişiyi hukuki ve cezai sorumluluktan kurtarır, ihtarnameye uymayan karşı tarafı ise sorumluluk altına sokar. İ H T A R N A M E   İHTAR EDEN :  ADRES            : KARŞI TARAF   :  ADRES             : İHTARIN KONUSU  :  AÇIKLAMALAR 1- 2-  3-  4- … … …                                                                       SAYIN NOTER; Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar edenler olarak…

Devamını Oku

Medeni Hukuk Dersi Test

medeni hukuk ders notları

Medeni Hukuk Test Soruları Medeni Hukuk Çıkmış Sorular   Aşağıdakilerden hangisinde iyiniyetin rolü vardır? A. Sözleşmenin tamamlanmasında B. Bir hukuki sonucun doğmasında C. Bir borcun ifasında D. Sözleşmenin uyarlanmasında E. İrade beyanlarının yorumlanmasında Bir hakkın açıkça kötüye kullanılması yasağı ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki vardır? A. Dürüstlük kuralı B. Evleviyet kuralı C. Hakimin takdir yetkisi D. İyiniyet ilkesi E. Nisbilik İlkesi Aşağıdakilerden hangisi bir vakfın zorunlu organıdır? A. Hükümet komiseri B. Yönetim organı C. Genel kurul D. Denetim Kurulu E. Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisi Kişiliğin başlama anı aşağıdakilerden…

Devamını Oku

Tapu Sicilinde Yapılabilecek İşlemler

medeni genel

Tapu Sicilinde Yapılabilecek İşlemler   Tapu sicilinde yapılabilecek 4 temel işlem vardır. Bunlar Kayıt Tescil Şerh Beyan Kayıt için örnek olarak taşınmazların tapu siciline kaydedilmesini verebiliriz. Ayni haklar tapu siciline tescil edilir. Örnek olarak mülkiyet hakkı tescil edilir. Şahsi haklar tapuya şerh edilir. Örnek olarak eşlerden biri oturdukları evi tapuda aile konutu olarak şerh edebilir. Eklentiler, devremülkler, kamu hukukundan doğan kısıtlamalar vs tapuya beyan edilir. Beyanın amacı üçüncü kişilere bildirimi gerekli hususların tapuda görünür hale getirilerek hakkın kapsamının belirlenmesini sağlamaktır.

Devamını Oku

Evlenme Engelleri

medeni hukuk ders notları

Evlenme Engelleri Kesin evlenme engelleri mutlak butlan iken kesin olmayan engellerin herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır. Kesin Evlenme Engelleri – Mevcut Evlilik: Zaten evli olan birisi ikinci bir evlilik yapamaz. Evlenirse yaptığı ikinci evlilik mutlak butlanla sakat olur. – Akıl Hastalığı: Bir akıl hastası evlenemez. Evlenirse bu evlilik mutlak butlanla sakat olur. – Yasak derecede hısımlık: Amca, yeğen, dayı, teyze vb hısımlıklar arasında evlilik yapılamaz. Yapılan evlilik mutlak butlanla sakat olur. Kesin Olmayan Engeller – Bekleme Süresi: Bir kadının boşandıktan sonra tekrar evlenebilmesi için 300 günlük bir süre geçmesi gereklidir. Bu…

Devamını Oku

Kısıtlama (Hacir) Nedir?

medeni hukuk ders notları

Kısıtlama (Hacir) Nedir? Kısıtlama (hacir), kanunun belirttiği sebeplerden birinin varlığı halinde ergin bir gerçek kişinin fiil ehliyetinin mahkeme kararıyla sınırlandırılması veya tamamen kaldırılmasıdır. Kısıtlama sebeplerinin neler olduğu Medeni Kanun m 405 – 408 ‘de sıralanmıştır. Bunlar: Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı Savurganlık Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, Kötü yaşam tarzı Kötü yönetim Bir yıl veya daha fazla özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkum olmak Yaşlılık, ağır hastalık, sakatlık ve tecrübesizlik sebeplerinden birinden dolayı istekte bulunma

Devamını Oku