Feri Müdahil

feri müdahil nedir

Feri Müdahil Nedir? HMK m 66’ya göre “Üçüncü kişi, davayı kazanmasında hukuki yararı bulunan taraf yanında ve ona yardımcı olmak amacıyla, tahkikat sona erinceye kadar, fer’î müdahil olarak davada yer alabilir.” Bir dava görülürken, üçüncü bir kişinin davayı kazanmasında hukuki yararı bulunacağı kişinin yanında davaya katılması durumuna feri müdahil ya da feri müdahale denilir. Asli müdahilden farklı olarak feri müdahalede yeni bir dava açılmaz. Feri müdahil olan kişi derdest davaya katılır. Kazanmasında hukuki yararı bulunacağı kişiye yardımcı olur. Şunu da belirtmek gerekir ki feri müdahil bir taraf değildir.

Devamını Oku

Asli Müdahil

asli müdahil kimdir

Asli Müdahil Nedir? Bir konu üzerinde hak iddia eden iki kişi arasında bir dava görülürken, üçüncü bir kişinin aynı konu üzerinde hak iddia edip dava açması durumuna asli müdahil denir. Bu durumda üçüncü kişi asli müdahil olur ve derdest olan davanın davalı ile davacısı ise bu davada davalı taraf olurlar. Asli müdahil dava açarken yetkili ve görevli mahkeme derdest davanın görüldüğü mahkemedir.

Devamını Oku

Hukukta Süreler

hukukta süreler

Hukukta Sürelerin Hesaplanması Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre süreler kanunla belirlenir ya da hakim tarafından belirlenir. Kanunda belirtilen süreler kesin sürelerdir ve süresi içerisinde işlemi yapmayan kişinin hakkı ortadan kalkar. Hakim de eğer verdiği sürenin kesin olduğunu belirtiyorsa aynı şey geçerlidir. Ama hakim süre verirken kesin olduğunu belirtmezse tarafın ek süre isteme hakkı olur. Süreler tebliğ veya tefhimden itibaren başlar. Bir karar ya da tebligat alıcısına ulaştığında tebliğ edilmiş olur. Karar mahkemede kişinin yüzüne okunduğunda ise tefhim edilmiş olur. Hukukta Sürelerin Hesaplanması Süreler hesaplanırken gün, hafta ya da ay olarak hesaplanmasına…

Devamını Oku

HMK DAVA AÇMA ŞARTLARI

medenigenel.com logo

  MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVA AÇMA ŞARTLARI – Zehra Burak Önlisans Tez       T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ ADALET PROGRAMI MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVA AÇMA ŞARTLARI (Yönlendirilmiş Çalışma) Hazırlayan: Zehra Burak Danışman: Öğr. Gör. Tülay Özgül İstanbul, 2019       YEMİN METNİ Yönlendirilmiş çalışma olarak sunduğum “medeni usul hukukunda dava açma şartları” başlıklı çalışmanın, bilimsel ahlak ve geleneklere uygun şekilde tarafımdan yazıldığını, yararlandığım eserlerin tamamının kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmanın içinde kullanıldıkları yer yerde yararlanılan eserlere atıf yapıldığını belirtir ve bunu onurumla doğrularım. 11.03.2019 Zehra Burak…

Devamını Oku

Medeni Hukukta Evliliğin Sona Erme Sebepleri

medeni hukuk ders notları

  Medeni Hukukta Evliliğin Sona Erme Sebepleri – Başak Beste Demirci – Adalet Önlisans Tez Çalışmasını PDF olarak Görmek İçin Tıklayınız   T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ ADALET PROGRAMI MEDENİ HUKUKTA BOŞANMA SEBEPLERİ (Yönlendirilmiş Çalışma) Hazırlayan: Başak Beste Demirci Danışman: Öğr. Gör. Tülay Özgül İstanbul, 2019             YEMİN METNİ Yönlendirilmiş çalışma olarak sunduğum “Medeni Hukukta Boşanma Sebepleri” başlıklı çalışmanın, bilimsel ahlak ve geleneklere uygun şekilde tarafımdan yazıldığını, yararlandığım eserlerin tamamının kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmanın içinde kullanıldıkları her yerde bunlara atıf yapıldığını belirtir ve…

Devamını Oku

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışma 2

adalet bölümü ders notları

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışma 2   Beylikdüzü’nde ikamet eden Ayhan Kaya’nın Küçükçekmece’de bulunan arazisi, Küçükçekmece Belediyesi tarafından yeşil alan olarak belirlenmiştir. Ancak belediye bu arazinin kamulaştırılması için herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Ayhan Kaya arazisi yeşil alan olarak belirlendiği için bu arazı üzerinden herhangi bir tasarruf işlemi yapamamaktadır. Ayhan Kaya bu mağduriyetinden dolayı arazinin Küçükçekmece Belediyesi adına tescili ve arazi bedelinin tarafına ödenmesi amacıyla Küçükçekmece Belediyesine dava açmıştır.   Ayhan Kaya bu davayı Asliye hukuk mahkemesinde açmış, belediye avukatı davanın idare mahkemesinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik itirazında bulunmuştur. Bu durumda…

Devamını Oku

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışma

medenigenel.com logo

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışma   Silvan’da ikamet eden Murathan ile Çermik’te ikamet eden Ali Kırık aralarında bir sözleşme yaparak, her biri 50.000 lira sermaye koyup Ergani’de bir ahşap mobilya yapım atölyesi kurmuşlardır. Ancak işlerinin umdukları gibi gitmemesi nedeniyle para sıkıntısı çekmeye başlamışlardır. Çare olarak da Murathan ile Ali Kırık müteselsil borçlu sıfatıyla Beykoz’da ikamet eden arkadaşı Cengiz Düzadam’dan iki eşit taksit olarak iki ay içinde ödenmek üzere 30.000 lira borç para almışlardır. İlk taksit zamanında ödenmiş olmasına karşılık, işlerin daha da kötüye gitmesinden dolayı ikinci taksit Cengiz Düzadam’ın ihtar…

Devamını Oku

Yetki Kurallarına Aykırılık

medeni hukuk ders notları

Yetki Kurallarına Aykırılık Kesin yetki kuralları kanunla belirlenir. Genel yetki kuralı ise dava davalının ayağına gider. Yani dava davalının yerleşim yerinde açılır. Kesin yetki durumunda yetki itirazı davanın her aşamasında ileri sürülebilir. Ancak kesin yetki dışındaki durumlarda davalı sadece ilk cevap dilekçesinde yetki itirazında bulunabilir. Taraflardan biri mahkemenin yetkisiz olduğunu ileri sürerse mahkeme bu itirazı inceleyip bir karar verir. Mahkeme yetkili olduğu sonucuna varırsa, yetkiye ilişkin itirazı reddederek davaya devam eder. Mahkeme yetkisiz olduğu sonucuna varırsa yetkisizlik kararı verir. Yetkisizlik kararı usuli nihai bir karardır. Yetkisizlik kararından sonra hakim davadan el…

Devamını Oku

Görev Kurallarına Aykırılık

medeni hukuk ders notları

Görev Kurallarına Aykırılık Görevli mahkeme kanunla belirlenir. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemenin görevsiz olduğunu taraflar yargılamanın her aşamasında ileri sürebilir. Mahkeme de görevli olup olmadığını re’sen inceleyebilir. Taraflardan biri mahkemenin görevsiz olduğunu ileri sürerse mahkeme bu itirazı inceleyip bir karar verir. Mahkeme görevli olduğu sonucuna varırsa, göreve ilişkin itirazı reddederek davaya devam eder. Mahkeme görevsiz olduğu sonucuna varırsa görevsizlik kararı verir. Görevsizlik kararı usuli nihai bir karardır. Görevsizlik kararından sonra hakim davadan el çeker ve artık davaya devam etmez. Görevsizlik kararına ilişkin kanun yoluna başvurulabilir. Görevsizlik Kararı Üzerine…

Devamını Oku

Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay

hukuk ders notları

Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM)   İlk derece mahkemeyle temyiz arasında “adli yargı ikinci derece mahkemeleri” sıfatıyla yer alır. Bölge adliye mahkemeleri bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak belirlenen yerlerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur.   Yargıtay Medeni  yargıda bölge adliye mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulan üst derece veya kontrol mahkemesi Yargıtay’dır. Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti anayasası ile bu kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız…

Devamını Oku