Ticari İş Karinesi Nedir?

ticari iş karinesi

Ticari İş Karinesi Nedir? TTK madde 19/1 uyarınca bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Tacirin her türlü iş, işlem ve fiili ticaridir. Ancak gerçek kişi tacirler işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını karşı tarafa bildirdiği ya da somut olayın özelliklerinin, işin ticari sayılmasına uygun olmadığı hallerde borcun adi sayılacağı belirtilmiştir.

Devamını Oku

Ticaret Hukuku Tüm Ders Notları

ticare hukuku tüm ders notları

TİCARET HUKUKU   Tanım Ticaret hukuku tüm ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımında özel hukuk içinde yer alır.    Ticaret Hukukunun Düzenlenmesindeki Sistemler  Sübjektif Sistem Ticaret hukuku ticari faaliyetlerle uğraşan kişilere (tacirlere) uygulanan özel kuralların bütünüdür.  Objektif Sistem Ticaret hukuku ticari iş ve işlemlere uygulanan hukuktur.  Karma Sistem Hem tacire hem ticari iş ve işlemleri esas alan sistemdir.  Modern Sistem     Ticari işletmeleri esas alan sistemdir.  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve eski 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu modern sisteme göre hazırlanmıştır.  TİCARİ İŞLETME  …

Devamını Oku

Kiralanan Taşınmazın Dava Yolu İle Tahliyesi

hukuk ders notları

Kiralanan Taşınmazın Dava Yolu İle Tahliyesi Tez Çalışması     T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ ADALET PROGRAMI KİRALANAN TAŞINMAZIN DAVA YOLUYLA TAHLİYESİ (Yönlendirilmiş Çalışma) Hazırlayan: Neslihan Barış Danışman: Öğr. Gör. Tülay Özgül İstanbul, 2019   YEMİN METNİ   Yönlendirilmiş çalışma olarak sunduğum “Kiralanan Taşınmazın Dava Yoluyla Tahliyesi” başlıklı çalışmanın, bilimsel ahlak ve geleneklere uygun şekilde tarafımdan yazıldığını, yararlandığım eserlerin tamamının kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmanın içinde kullanıldıkları her yerde bunlara atıf yapıldığını belirtir ve bunu onurumla doğrularım. 01.03.2019 Neslihan Barış     ÖZET Konu Adı: Kiralanan Taşınmazın Dava Yoluyla…

Devamını Oku

Noter İhtarname Örneği

adalet ders notları

Noter İhtarname Örneği İhtarname neden önemlidir? İhtarname, ihtar eden kişiyi hukuki ve cezai sorumluluktan kurtarır, ihtarnameye uymayan karşı tarafı ise sorumluluk altına sokar. İ H T A R N A M E   İHTAR EDEN :  ADRES            : KARŞI TARAF   :  ADRES             : İHTARIN KONUSU  :  AÇIKLAMALAR 1- 2-  3-  4- … … …                                                                       SAYIN NOTER; Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar edenler olarak…

Devamını Oku

TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ

adalet

TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ İşletilmeye başlanmış bir işletme olmalıdır İşletme unsurlarının topluca bir başkasına devredilmesidir Devredilen unsurlarla işletmenin aynen ve kaldığı yerden devamı mümkün olmalıdır Parça parça yapılan devir işlemleri işletmenin devri değildir. Ortağın şirketteki payını başkasına devretmesi ticari işletmenin devri değildir. TBK Madde 202’ye göre «Bir malvarlığını veya bir işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devralan, bunu alacaklılara bildirdiği veya ticari işletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde, diğerleri için Türkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilanla duyurduğu tarihten başlayarak, onlara karşı malvarlığındaki veya işletmedeki borçlardan sorumlu olur. İki yıl boyunca…

Devamını Oku

TİCARET HUKUKU GENEL BİLGİLER 

medenigenel.com logo

TİCARET HUKUKU GENEL BİLGİLER Ticaret hukuku tüm ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımında özel hukuk içinde yer alır. Ticaret Hukukunun Düzenlenmesindeki Sistemler Sübjektif Sistem Ticaret hukuku ticari faaliyetlerle uğraşan kişilere (tacirlere) uygulanan özel kuralların bütünüdür. Objektif Sistem Ticaret hukuku ticari iş ve işlemlere uygulanan hukuktur. Karma Sistem Hem tacire hem ticari iş ve işlemleri esas alan sistemdir. Modern Sistem Ticari işletmeleri esas alan sistemdir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve eski 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu modern sisteme göre hazırlanmıştır. TİCARİ İŞLETME Esnaf işletmesi için…

Devamını Oku