Çekişmesiz (Nizasız)-Çekişmeli Yargı

adalet taban puanları 2019

Çekişmeli yargı, özel hukuktan doğan uyuşmazlıkların taraflardan birinin isteği üzerine tarafsız ve
bağımsız mahkemelerce görülmesi ve karara bağlanmasıdır.

Çekişmesiz yargı ise çekişmeli yargı işlerinin dışında kalan, karara bağlanması istenen bir talep
ya da bir olayın tespit edilmesidir.

ÇEKİŞMELİ YARGI İLE ÇEKİŞMESİZ YARGI ARASINDAKİ FARKLAR

-Çekişmesiz yargı kararları ise inşai, istisnai durumlarda açıklayıcı nitelik taşır.

-Çekişmeli yargı kararları açıklayıcı, istisnai durumlarda inşai (yenilik doğurucu) nitelik taşır.

-Çekişmeli yargıda, dava/davacı/davalı kavramları vardır.

-Çekişmesiz yargıda istem, talep;istemde bulunan, talepte bulunan, ilgili kavramları vardır.

-Çekişmesiz yargıda yetkili ve görevli mahkeme talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer sulh hukuk mahkemesidir.

-Çekişmesiz yargı işlerinde, basit yargılama usulü uygulanır.

-Çekişmesiz yargı işlerinde re’sen araştırma ilkesi vardır.

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir