Ceza Usul Hukuku Test Çalışması

medenigenel.com logo

Ceza Usul Hukuku Test Çalışması

Ceza usul hukuku test çalışması, ceza usul hukuku pratik çalışmalar.

Ceza Muhakemesi Hukuku Test

 1. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre; kanundaki ayrıksı haller saklı kalmak üzere hakim ve savcıların suç soruşturması ve kovuşturması sırasında kişisel kusur, haksız fiil ve diğer sorumluluk halleri de dahil olmak üzere verdikleri kararlar ve yaptıkları işlemler sebebiyle doğan zararlar sonucu devletin ödemek zorunda kaldığı tazminatın kendilerinden alınmak amacıyla en geç ne kadar süre içerisinde rücu edilmesi gerekir?
  A. 1 ay          B. 3 ay          C. 6 ay          D. 1 yıl          E. 3 yıl
 2. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre sulh hukuk hakimliğinin kararına karşı itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Asliye ceza hakimliği
  B. Ağır ceza mahkemesi
  C. Asliye ceza mahkemesi
  D. Ağır ceza mahkemesi başkanı
  E. O yerde birden fazla sulh ceza hakimliğinin bulunması halinde, numara olarak kendisini izleyen hakimliğe; son numaralı hakimlik için bir numaralı hakimliğe; ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza hakimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine; ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hakimliği varsa en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine.
 3. Aşağıdakilerden hangisi soruşturma aşamasında yetkili yargı merciidir?
  A. Sulh Ceza Hakimliği
  B. Ağır Ceza Mahkemesi
  C. Sulh Ceza Mahkemesi
  D. Bölge Adliye Mahkemesi
  E. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
 4. Aşağıdakilerden hangisi ceza yargılaması makamlarından değildir?
  A. Ağır ceza mahkemesi
  B. Sulh ceza mahkemesi
  C. Asliye ceza mahkemesi
  D. Bölge adliye mahkemesi
  E. Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi
 5. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre aşağıdaki koruma tedbirlerinden hangisinin uygulamasına savcı hiçbir şekilde karar veremez?
  A. Arama
  B. Yakalama
  C. Postada el koyma
  D. Gizli soruşturmacı görevlendirmesi
  E. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi
 6. Aşağıda verilenlerden hangisinin 5271 sayılı CMK’da dayanağı vardır?
  A. Zorla getirme
  B. Yol tutuklaması
  C. Sevk tutuklaması
  D. Özel yetkili ağır ceza mahkemesi
  E. Yurt içinde bulunan kişiler için gıyabi tutuklamanın kural olması
 7. 5271 Sayılı CMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi gizli soruşturmacı olarak görevlendirilemez?
  A. Subay S
  B. Jandarma J
  C. Tıp doktoru T
  D. Üniversite rektörü Ü
  E. Ankara barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmış olan emekli A
 8. Yağma suçu aşağıda verilen koruma tedbirlerinden hangisinde katalog suçlar arasında sayılmamıştır?
  A. Tutuklama
  B. Teknik araçlarla izleme
  C. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi
  D. Taşınmazlara haklar ve alacaklara el koyma
  E. İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması
 9. 5271 sayılı CMK düzenlemelerine göre aşağıdaki kararlardan hangisini savcı da verebilir?
  A. Tutuklama kararı
  B. Gözlem altı kararı
  C. Adli kontrol kararı
  D. Moleküler genetik inceleme kararı
  E. Soruşturma aşamasında tutukluyu serbest bırakma kararı
 10. 5271 sayılı CMK’nın ilgili düzenlemeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin mesleği ve sürekli uğraşı sebebiyle tanıklıktan çekinme hakkı vardır?
  A. İmamlar
  B. Tapu memurları
  C. Mali Müşavirler
  D. Evlendirme memurları
  E. İstihbarat birimlerinde çalışan memurlar

 

Cevap Anahtarı

1.  D       2.  E     3.  A     4. B       5. D       6. A      7. E        8. C     9.  E       10. C

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir