Eşin Evden Uzaklaştırılması Koruma Kararı

uzaklaştırma kararı

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince aile içerisinde şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi altında bulunan kişiler korunmak adına önleyici tedbir ya da korunma tedbiri alabilmektedirler. 

Tedbir Kararı Başvuru Şartları

Koruma kararı verilmesi için kanunda belirtilen şartlar şunlardır;

 1. Koruma kararı talebinde bulunan kişi kanunda sayılan kişilerden biri olmalıdır. Bu kişiler aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 
 2. İlgili kişi, şiddet mağduru ya da her an şiddet tehlikesi altında bulunan kişi olmalıdır. Şiddet denildiğinde ise sadece fiziksel şiddet olarak algılanmamalıdır. Şiddet türleri aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 
 3. Ayrıca bu kararın boşanma davası ile talep edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır. Ancak eşin her zaman boşanma davası açma hakkı vardır.

Tedbir Kararı Gerektiren Şiddet Halleri

Şiddet, bir kişinin acı çekmesi ve zarar görmesi için yapılan, tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. Koruma kararı verilmesi için karşı tarafın şiddet mağduru ya da şiddet tehlikesi altında bulunması gerekmektedir.  Bu açıdan yapılma şekli ve karşı tarafı zarara uğratma açısından şiddet türleri şunlardır;

 • Fiziksel şiddet; karşı tarafa tokat atmak, hırpalamak, boğazını sıkmak, işkence yapmak gibi durumlar,
 • Psikolojik şiddet; karşı tarafa bağırmak, küfür etmek, hakaret etmek, ailesiyle görüştürmemek gibi haller, 
 • Cinsel şiddet; karşı tarafa tecavüz, enseste ya da fuhuşa zorlama gibi haller,
 • Ekonomik şiddet; karşı tarafın çalışmasına izin vermemek, parasını elinden almak gibi durumlardır. 

Tedbir Kararı Alabilecek Kişiler

İlgili kanun gereğince şiddete uğrayan, şiddete uğrama tehlikesi altında bulunan ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan şu kişiler koruma kararı alabilmektedir;

 • Aile içerisindeki evli eşlerin her biri, 
 • Aile içerisindeki çocuklar,
 • Nişanlı kişiler,
 • Yakın ilişki içerisinde yaşayan kişiler,
 • Nişanlılık veya evlilik birliği ya da yakın beraberliği herhangi bir sebeple sona ermiş olan kişiler,
 • Diğer yakın aile bireyleridir. 

Tedbir Kararı Başvuru İşlemleri

Genellikle eşin evden uzaklaştırılması için koruma kararı talep edilse de şiddet mağduru ya da şiddet tehlikesi altında bulunulması halinde yukarıda belirtilen kişiler tarafından da koruma kararı talep edilebilmektedir. Tedbir kararı için başvuru işlemleri genel olarak şu şekilde ilerlemektedir;

 • Öncelikle polis ya da diğer kolluk kuvvetlerine durum bildirmelidir. 
 • Onların ilgilenmediği, soruna çare olmadığı ve bunun yerine barışma önerileri ile taleplerinizi ötelediği hallerde ise en yakın Cumhuriyet Savcılığı’na ya da ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığı’na giderek şikâyette ve suç duyurusunda bulunmalı ve bununla birlikte eşin evden uzaklaştırılması talep edilmelidir. 
 • Ya da en yakın ya da ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesine şiddete uğradığınızı ve eşin evden uzaklaştırılmasını istediğinizi belirterek başvuruda bulunabilirsiniz. Aile Mahkemesi’nin olmadığı yerlerde söz konusu durumla Sulh Hukuk Hâkimliği ilgilenmektedir. 
 • İlgili eşle boşanma davası sürecinde iseniz davanın yürütüldüğü ilgili mahkemeden de koruma kararı verilmesini talep edebilirsiniz. 
 • Şiddet uygulayan eşten koruma tedbiri süresince kendisinin ve çocuklarını geçimi için tedbir nafakası da talep edebilirsiniz. Zira kişi uzaklaştırılmış dahi olsa evin giderlerini, faturalarını karşılamak zorundadır. Bazı durumlarda ilgili mahkeme, tedbir nafakasını kendiliğinden vermektedir.  
 • Eşin evden uzaklaştırılması adına tarafınıza şiddetin uygulandığına dair delil ve belge ilgili makamlar tarafından aranmamaktadır. Ancak bulunması haklılığınızı kuvvetlendirmekte ve ilgili kararın alınmasını kolaylaştırmaktadır. 
 • İlgili makamlar tarafından verilen koruma kararı, şiddet uygulayana ve mağdura tebliğ edilmektedir. Reddedilmesi halinde ise sadece koruma kararı talep eden kişiye tebliğ edilmektedir. 
 • Ayrıca aile içi şiddet 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre suçtur ve buna karşı da şikâyetçi olunabilinmektedir. 
 • İlk uzaklaştırma kararı en fazla altı ay için verilmektedir. Şiddetin devam etmesi halinde ise hakim bu süreyi uzatabilmektedir. 

Tedbir Kararı Çeşitleri

6284 sayılı kanunda eşin evden uzaklaştırılması adına iki tür tedbir türünden bahsedilmektedir. Bunlar ise şunlardır;

 • Önleyici tedbir; kişinin şiddete maruz kalmaması adına uygulanabilecek koruma tedbirleridir.
 • Koruyucu tedbir; şiddete uğramış kişinin daha fazla zarar görmemesi adına uygulanabilecek tedbirdir. 

Tedbir türleri bunlar olmakla birlikte genel olarak eşin evden uzaklaştırılması adına ilgili makamlar tarafından verilebilecek koruma kararları ise şunlardır;

 • İşyerinin değiştirilmesi,
 • Müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yerinin belirlenmesi,
 • Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması,
 • Gerekmesi halinde mağdurun kimlik ve ilgili diğer bilgilerinin değiştirilmesi,
 • Şiddet ve tehdide yönelik sözlerde ve davranışlarda bulunmama,
 • Müşterek konuttan uzaklaştırılması ve müşterek konutun o kişiye tahsis edilmesi,
 • Kişiye, bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmama, 
 • Çocukları mevcut ise onlarla ilişkinin refakatçi eşliğinde kurulması, sınırlanması ya da tamamıyla kaldırılması,
 • Kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermeme,
 • Kişiyi iletişim araçları veya sair surette rahatsız etmeme,
 • Bulundurulması ve taşınması kanunen izin verilen silahlarının kolluğa teslim edilmesi,
 • Kişinin bulunduğu yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmama,
 • Alkollü ya da uyarıcı madde kullanıldığında bu kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmama,
 • Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlığının olması halinde, hastaneye yatmak dahil muayene ve tedavisinin sağlanması, 
 • Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanmasıdır.

Tedbir Kararına Uyulmaması Durumları

İlgili koruma kararına karşı, şiddet görene ve uygulayana tebliğ edilmesinin ardından iki hafta içerisinde Aile Mahkemesi’ne itiraz hakkı mevcuttur. Aile Mahkemesi ise bir hafta içerisinde kararını vererek ilgili kararı kesinleştirmektedir. 

Kesin hale gelen koruma kararına uyulmaması halinde ise ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığının ağırlığına göre hakim kararıyla karşı taraf üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulmaktadır. İhlalin devam etmesi halinde ise hapis süresi uzatılmaktadır. 

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir