Evlenme Engelleri

hukukta süreler

Evlenmenin hem kişi hem de toplum açısından büyük önem arzetmesi nedeniyle yasa, bazı kişilerin ya da bazı kişilerin kendi aralarında evlenmelerine izin vermemektedir. Bu kısıtlamalar şu şekildedir:

Yaş kriterlerine uymayanlar evlenemezler;

-18 yaşını doldurmuş erkek veya kadın için, kendi rızaları yeterlidir. 18 yaşını doldurmuş kişilerin anne, baba ya da vasilerinden izin almaları gerekmez.

-Kişi, 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış ise, evlenebilmesi için kendi rızası yeterli olmayacaktır. Bu durumda kişinin evlenebilmesi için, yasal temsilcisinin izni de gereklidir. Eğer haklı bir sebep olmadığı halde yasal temsilcisi kişinin evlenmesine izin vermiyorsa, hakim yasal temsilciyi dinler ve küçük veya kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

-Olağanüstü durumlarda, 16 yaşını doldurmuş kişinin evlenmesine, hakim izin verebilir.

-Temyiz kudretine, yani ayırt etme gücüne sahip olmayanlar, evlenemezler.

-Yasanın belirttiği sınırlar dahilinde, yasal temsilcilerinin izni ya da halin şartlarına göre hakim kararı olmadan, küçükler ve kısıtlılar evlenemezler.

Hısımlık

a) Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında

b) Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında

c) evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında

evlilik engeli mevcuttur

-Kişi, önceki evliliğinin sona erdiğini ispatlamadan evlenemez,

-Eşi hakkında gaiplik kararı verilen kişinin başkasıyla evlenebilmesi için mahkemenin, var olan evliliğin fesh edildiğine yönelik karar vermesi gerekir,

-Kadınlar için bekleme süresi: Evlilik sona ermişse kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğumla bu süre sona erer. Kadının önceki evliliğinden hamile olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır,

-Akıl hastalarının evlenebilmeleri için, evlenmelerinde sakınca olmadığına dair sağlık kurulu raporuna ihtiyaçlarına vardır.

-Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

Kaynak: AV. Erdem AKÇAY

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir