Görev Kurallarına Aykırılık

medeni hukuk ders notları

Görev Kurallarına Aykırılık

Görevli mahkeme kanunla belirlenir. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemenin görevsiz olduğunu taraflar yargılamanın her aşamasında ileri sürebilir. Mahkeme de görevli olup olmadığını re’sen inceleyebilir.

Taraflardan biri mahkemenin görevsiz olduğunu ileri sürerse mahkeme bu itirazı inceleyip bir karar verir.

Mahkeme görevli olduğu sonucuna varırsa, göreve ilişkin itirazı reddederek davaya devam eder.

Mahkeme görevsiz olduğu sonucuna varırsa görevsizlik kararı verir. Görevsizlik kararı usuli nihai bir karardır. Görevsizlik kararından sonra hakim davadan el çeker ve artık davaya devam etmez. Görevsizlik kararına ilişkin kanun yoluna başvurulabilir.

Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler

Görevsizlik kararından sonra mahkemeye görevli mahkemede devam edilebilir.

Bunun için davacının, görevsizlik kararının kesinleştiği tarihten itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. İki hafta içinde başvuru yapılmazsa dava hiç açılmamış sayılır.

 

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir