Hukuka Uygunluk Halleri Nelerdir?

hukuka uygunluk halleri

HUKUKA UYGUNLUK HALLERİ

 

Haklı Savunma, zorda kalma, kendi hakkını koruma, rıza, üstün nitelikte özel yarar, kamu yararı, kamu yetkisinin kullanılması, vekaletsiz iş görme ve diğer hukuka uygunluk sebepleridir.

Haklı savunma

Şartları;
Fail veya üçüncü bir kişinin şahsına ya da mal varlığına yönelik bir saldırı olması
Saldırının haksız olması
Saldırının mevcut veya sona ermekle beraber tekrarlanabilecek nitelikte olması (yakın ve gerçek bir saldırı)
Haksız saldırı ve savunma arasında orantı olması
Savunma haksız fiili gerçekleştirene yönelmiş olmalı
Bu şartların oluşması halinde kişinin sorumlu tutulması mümkün değildir.

Zorda kalma (zaruret hali)

Bir kimsenin kendisinin veya üçüncü bir kişinin şahıs veya mal varlığına yönelik bir zarardan ya da tehlikeden korunmak için başka bir şahsın mal varlığına zarar vermesidir.
Şartları:
Faile ya da üçüncü bir kişiye ya da bunların mal varlığına yönelik bir zarar ya da derhal meydana gelebilecek bir tehlike mevcut olması.
Zarar ve tehlikenin kaynağının zarar gören 3. kişi olmaması
Mala verilen zarar ile bu zarara sebep olan zarar ve tehlike arasında orantı olması
3. kişinin mal varlığına zarar vermek dışında bu tehlikeden kurtulma imkanı olmaması
Zarar 3. şahsın mal varlığına verilmiş olması.

Kendi Hakkını Koruma

Şartları
Bir hakkın korunmasının zorunlu olması
Devlet kuvvetlerinin bu hakka ilişkin saldırıya zamanında müdahale imkanının olmaması
Kişinin zor kullanma dışında başka bir imkanının olmaması
Zor kullanma ile zarar arasında orantı olması

Rıza

Şartları
Rızanın hukuka ve ahlaka uygun olması
Rızanın fiilden önce verilmesi
Şahıs varlığına ilişkin hususlarda rıza amaca uygunluk taşıdığı ölçüde hukuka uygunluk sebebidir.Rızanın yetkili kişi tarafından verilmesi
Kişinin tam ehliyetli olması
Yasal temsilcinin rızası ehliyetsiz kişinin yararına yönelik olan müdahaleler (Örn: ameliyat) için söz konusudur.

Üstün Nitelikte Özel Yarar

Zarara uğrayanın yararı ile saldırıda bulunan failin yararı çatıştığında failin korunmaya değer daha üstün nitelikte bir yararının mevcut olması

Kamu Yararı

Basın özgürlüğü sebebiyle kişiye ilişkin haber yapılması kamu yararı gereğince hukuka uygunluk sebebidir.

Kamu Yetkisinin Kullanılması

Yasal bir yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları içinde kalan bir fiilin zarara sebep olması Örn: İcra memurunun haciz işlemi için evin kapısını açtırması, polisin birini tutuklaması

Diğer hukuka uygunluk sebepleri

Patent üzerinde zorunlu lisans veya 70 yıl sonra eserlerin telif hakkı gerektirmeksizin kamuya mal olması

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir