Hukukta Boşluk Türleri

hukukta boşluk türleri

Hukukta Boşluk Türleri

 

Hukukta boşluk nedir?

Hukukta boşluk, bir uyuşmazlığın çözümü için kanunda somut bir çözüm yolunun olamamasıdır. Bu durum ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi kural dışı boşluktur. Yani hiçbir çözüm belirtilmemiştir. İkincisi ise kural içi boşluktur. Burada kesin bir yargı verilmemiş hakime takdir yetkisi verilmiştir.

Hukukta Kural Dışı Boşluk

Hukukta hakimin önüne bir uyuşmazlık geldiğinde hakim uyuşmazlığın çözümü için öncelikle hukukun asli kaynaklarına, yazılı kaynaklarına bakar. Eğer asli kaynaklar içerisinde bir çözüm yoksa yardımcı kaynaklara bakar. Örf adet hukukuna bakar. Şayet örf adet hukukunda da uyuşmazlığın çözümü yoksa o zaman hakim hukuk yaratma yetkisini kullanır. Hakim bu durumda ” ben kanun koyucu olsam bu uyuşmazlık için nasıl bir çözüm sunardım” düşüncesi ile hakkaniyete uygun olarak uyuşmazlığın çözümü için bir karar verir. Buna hakimin hukuk yaratması da denir.

 

Hukukta Kural İçi Boşluk

Hukukta kural içi boşluk olduğunda ise somut olay için çözümler var ancak bu olaya uygulandığında hakkaniyetli olmayabilir. Böyle durumlar için kanun koyucu bilerek boşluk bırakmıştır. Burada hakime takdir yetkisi verilmiştir. Hakim kanun koyucunun koyduğu maddeyi olaya, uyuşmazlığa göre hakkaniyetle uygular. “yapılabilir, edilebilir, karar verilebilir, hakimin takdiri ile” gibi ifadeler geçen kanun maddelerinde kural içi boşluk vardır ve hakime takdir yetkisi verilmiştir.

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir