Hukukun Kaynakları ve Uygulanması

adalet

Hukukun Kaynakları ve Uygulanması

Hukukun Kaynağı ifadesi hukuk kurallarının ortaya çıktığı yeri ifade eder.

Hukukun Kaynakları

 1. Asıl Kaynaklar
  a. Yazılı Kaynaklar

-Anayasa: Devletin temel yapısını, kişilerin hak ve ödevlerini, devlet organlarını ve bu organların işleyişini düzenleyen kurallar bütündür

-Kanun

-Uluslararası Sözleşmeler

-Kanun Hükmünde Kararname

-Tüzük

-Yönetmelik
b. Yazısız Kaynaklar

-Örf ve Adetler (Gelenek Hukuku)

 1. Yardımcı Kaynaklar
  a. İçtihatlar

-Bilimsel İçtihatlar: Uzaman görşleri ve eserleri

– Yargısal İçtihatlar : Mahkeme kararları
b. Hakimin Hukuk Yaratması

Hukuk Kuralları uygulama bakımından beşe ayrılır.

 1. Emredici Hukuk Kuralları
 2. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları
 3. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları
 4. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları
 5. Diğer Hukuk kuralları

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir