İflas Hukuku Genel Bilgiler

iflas hukuku

İflas Hukuku Genel Bilgilerİflas Tanımı

 • İflas, borcunun hacze elverişli tüm malvarlığının tüm alacaklılara paylaştırılmasını ifade eder. Dolayısıyla da, borçlu hakkında bir alacaklının iflas yoluyla takip başlatsa da, diğer alacaklılar da takip başlatmadan bu iflastan yararlanabilirler.
 • İflas, tüm borçlular değil ancak iflasa tabi kişiler hakkında istenebilir.
 • İflas, ancak para ve teminat alacakları için söz konusu olabilir. 
 • Rehne başvuru zorunluluğu kuralı açısından icra hukukundaki açıklamalar burada da geçerlidir.
 • İflas kararına karşı tebliğden itibaren 10 gün içerisinde istinafa gidilebilir. Keza, istinaf kararına karşı da tebliğden itibaren 10 gün içerisinde temyize gidilebilir. Kanun yoluna başvurma iflasa engel değildir. Ancak ikinci alacaklılar toplantısı, iflas kararı kesinleşmedikçe yapılamaz.
 • İflas kararının hükümlerini doğurması için bu kararın taraflara tebliği veya kesinleşmesi gerekmez.

İflas Organları

 • İcra Dairesi: Takipli iflasta önce burada takip başlatılır.
 • Ticaret Mahkemesi: Hem takipli iflasta itiraz ve şikayeti karara bağlar. Hem de doğrudan iflasta talep burdan istenir. Kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takipte şikayete ticaret mahkemesi karar verir.
 • İflas Dairesi: İflas kararı verildikten sonra görev alır.
 • İcra Mahkemesi: Kambiyo senetlerine özgü iflas yolu hariç olmak üzere şikayetler buraya yapılır.
 • Birinci Alacaklılar Toplantısı: Alacaklıların adi tasfiyedeki ilana göre toplanmasına denir.
 • İflas Bürosu: Birinci alacaklılar toplantısında kullanılan oyların geçerli oldup olmadığı hakkındaki uyuşmazlıkları çözen ve alacağı belgelerle sabit olan kişilerden bir veya iki alacaklı ve de birinci alacaklılar toplantısına başkanlık eden iflas müdüründen oluşur.
 • İflas Masası: İflasın açıldığı zaman borçlunun sahip bulunduğu haczedilebilen bütün mal ve haklarına denir. İflasın açılmasından sonra müflisin çalışmasından elde ettiği maaş bu kapsama alınmaz.
 • İflas İdaresi: Alacaklılardan olmak zorunda olmayan üç kişiden oluşan ve iflas masasının yasal temsilcisidir. Müflisin veya alacaklıların temsilcisi değildir.
 • İkinci Alacaklılar Toplantısı: İflas kararının kesinleşmiş olması gerekir.

İflasta Yetki

 • İcra Dairesi: Borçlunun işlem merkezi. Kesin yetki hali değildir. Tüzel kişiler için dernek tüzüğü veya ana sözleşmesinde yer alır. Kişinin işlerini yürüttüğü yerdir.
 • Ticaret Mahkemesi ve İflas Dairesi: Kamu düzenine ilişkin ve kesindir. Borçlunun işlem merkezidir.

İflas Şartları

 • Para veya teminat borcu söz konusu olmalıdır.
 • İflasa tabi bir borçlu olmalıdır. Kural olarak tacirler iflasa tabidir. İstisnaen tacir sayılanlar ve tacir gibi sorumlu olanlar ve özel yasalar gereği iflasa tabi olan kişiler.
 • İflas nedenlerinden biri bulunmalıdır.
  • Kural: Muaccel bir borcun iflas yoluyla takibe rağmen ödenmemesi.
  • Özel Nedenler: Sermaye şirketlerinin aktifin pasifinden az olması.

İflasın Sonuçları – Özel Hukuk Açısından

 • Müflisin ehliyeti sınırlanır. Artık iflas masasındaki tasarruf yetkisi, yasal temsilci olarak iflas idaresine geçer. 
 • İflasın açılmasından önce müflise karşı başlamış olan takipler durur (Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip hariç). Müflis hakkında karar kesinleşirse, duran takipler düşer. Önceki takiplerde tahsil edilmiş paralar varsa takip durmaz.
 • İflas tasfiyesi sırasında müflise karşı yeni takip yapılamaz.
 • Gerek davacı gerekse de davalı olarak müflisin taraf olduğu davalar durur. Bu davalara devam edip etmeme kararını iflas idaresi verir. Ceza davaları durmaz.
 • Muaccel olmayan müflis borçları da muaccel olur (rehinle temin altına alınmış olanlar hariç). Konusu para olmayan alacaklar para alacağına dönüşür.İflasın Sonuçları – Kamu Hukuku Açısından

 • Adi İflas: Kast veya taksir olmayan hal. Ekonomik kriz gibi.
 • Taksirli İflas: Tacirin gerekli dikkat ve özeni göstermemesinden dolayı iflas etmesidir. Asliye ceza mahkemesi görevlidir.
 • Hileli İflas: Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli işlemler sonucunda iflas edilmişse. Ağır ceza mahkemesinin görev alanındadır.
 • İtibarın iadesinde bu farklı iflas halleri farklı şartlar gerektirmektedir.

 

İlgili Mesajlar

2
Kimler Neler Demiş?

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Ruhullahİsa yazıcı Recent comment authors
  Subscribe  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
İsa yazıcı
Ziyaretçi

Bilgi için teşekkürler

Ruhullah
Ziyaretçi
Ruhullah

Teşekkürler medeni genel