İKAME YARGI SİSTEMİ

hukuk ders notları

İKAME YARGI SİSTEMİ

Bir suçun faili ve mağduru Türk olmadığı halde ve suç da Türkiye’de işlenmemesine rağmen, yine de Türk Ceza Kanunu’nun uygulanmasını gerektiren sisteme ikame yargı sistemi denir.
İkame yargı sistemine göre, her devlet suç nerede ve kime karşı işlenirse işlensin faili cezalandırılmalıdır. Bu nedenle suçlu ya iade edilmeli ya da yargılanmalıdır.
TCK 12/3 md. göre yabancı tarafından işlenen suçlarda, “…Mağdur yabancı ise, aşağıdaki koşulların varlığı halinde fail, Adalet Bakanının istemi ile yargılanır:
⦁ Fail, fiilin işlendiği sırada yabancı olmalıdır.
⦁ Mağdur da fiilin işlendiği sırada yabancı olmalıdır.
⦁ TCK 13. maddede belirtilen suçlardan başka bir suç olmalıdır.
⦁ Suçun, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı üç yıldan az olmayan hapis cezasını gerektirmesi.
⦁ Fail Türkiye’de bulunmalı,
⦁ Adalet Bakanının istemi olmalıdır,
⦁ Suçluların geri verilmesi anlaşmasının bulunmaması veya geri verilme isteminin suçun işlendiği ülkenin veya failin uyruğunda bulunduğu devletin hükümeti tarafından kabul edilmemiş olması gerekir.

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir