İş Hukukunda Gece Çalışması

gece çalışması

 GECE ÇALIŞMALARIGece Kavramı

 

“İş Kanunu’nda tanımı da verilmiş olan ve ‘gece’ olarak adlandırılan gün döneminin, toplum yaşantısında genellikle dinlenmeye ayrılmış bulunması, gece çalışmalarının insan sağlığı ve aile ilişkileri yönünden sınırlandırılması düşüncesini ortaya çıkarmıştır (Şakar, 2018, s. 133). Bundan dolayı kanun koyucu gece döneminde yapılacak olan çalışmaları düzenleme altına almıştır.

İş hukukunda gece kavramı, akşam 20.00’de başlayıp sabah 06.00’ya kadar olan ve her halde en fazla 11 saat olan süreyi ifade etmektedir. Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin “gece” başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki hükmün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir (İşK m. 69). Kanun maddesinin belirttiği üzere yapılan işin niteliği ve bölgelerin özelliklerine göre kanundaki gece saatleri coğrafi bölgelerde yönetmeliklerle değiştirilebilir.

Gece Çalışma Yasağı

Gece dönemi olan akşam 20.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında bazı çalışma yasakları getirilmiştir. Bu yasak on sekiz yaşını doldurmamış çocukların sanayi işyerlerinde çalışmasını kapsamaktadır. Sanayie ait işlerde on sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır (İşK. m. 73). Kanun koyucu burada çocukları korumayı amaçlamıştır.

On sekiz yaşını doldurmuş kadınların gece postalarında çalışmasıyla ilgili durumlar Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Buna göre kadınlar gece postalarında en fazla günlük 7,5 saat çalıştırılabilirler. Bu süre hiçbir şekilde arttırılamaz. Kadınların gece postalarında çalışabilmesi için işe başlamadan önce işyeri hekiminden sağlık açısından gece çalışmasına bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu almaları gereklidir.

Hamile kadınların doğuma kadar gece çalıştırılması yasaklanmıştır. Emziren kadınların ise doğumdan itibaren bir yıl süresince gece çalışması yasaklanmıştır. 

Gece Çalışma Süresi

Gece çalışma süresi günlük 7,5 saattir. Olağan sebeplerle gece fazla çalışma yapılamaz. Kadın işçilere hiçbir nedenle gece 7,5 saati aşan fazla çalışma yaptırılamaz. “Ancak, gündüz işi sayılan (yani yarısından fazlası gece dönemine rastlamayan) çalışmalara ek olarak yapılan fazla çalışmalar gece döneminde yapılabilecektir” (Şakar, 2018, s. 135).

Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetleri gibi özellikli işlerde gece 7,5 saati aşan çalışmalar için işçinin yazılı onayının alınması gerekmektedir.

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir