İş Sağlığı ve Güvenliği 1

isg

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Sanayi devriminden beri iş sağlığı ve güvenliği kavramı önem taşımaktadır.

 

İş sağlığı ve güvenliğinin önemi sürekli artmaktadır. Çünkü iş kazaları meslek hastalıkları sürekli çoğalıyor.

diğer nedenler

 • teknik zorunluluklar: Günümüzde karşılaşılan riskler geçmiştekilerden daha farklıdır. Örneğin nükleer santrallerde radyoaktivite riskinin olması, ya da bir çalışanın sürekli olarak bir makine başında çalışması sonucunda diğerlerinden ayrı çalışmanın verdiği psikolojik rahatsızlık
 • ekonomik zorunluluklar: İşverenin daha fazla kazanç için gece vardiyasında işçi çalıştırmasını örnek verebiliriz. Gece Çalışmalarında çalışanların dikkati daha çabuk dağılmaktadır. Bu da iş kazası riskini arttırmaktadır
 • sosyal zorunluluklar: İş kazalarının veya meslek hastalıklarının kötü çalışma koşulları sonucunda oluşması nedeniyle kamuoyunda oluşan tepkiler bu konularda düzenleme yapılmasını zorunlu kılar.

Sağlık: Ruhen ve bedenen iyi olma halidir.

İş sağlığı, hangi işi yaparlarsa yapsınlar tüm çalışanların fiziksel ruhsal ve sosyal refahlarının mümkün olan en yüksek düzeye çıkarılmasını ve burada tutulmasını, çalışma koşullarından kaynaklanan sağlık sorunlarının önlenmesini, çalışanların işleriyle ilgili olup sağlığa zararlı risklerden korunmalarını, çalışanların fiziksel ve biyolojik kapasitelerine uygun mesleki ortamlarda çalıştırılmasını, özetle işin insana insanın da işine uygun getirilmesini hedeflemektedir.

Başka bir deyişle çalışanın işin yürütümü sırasında ortaya çıkabilecek hastalık ve kazalardan korunmasına iş sağlığı denir.

Güvenlik: Emniyette olmak, çalışanların tehlike ve risklere maruz kalmaması

İş güvenliği, çalışanın teknik özellik taşıyan risklere karşı korunmasını ifade etmektedir. İş yerinde kullanılan makine, donanım ve teçhizata bağlı olarak ortaya çıkabilecek risklerin belirlenmesi ve bunlara karşı önlem alınmasıdır. (Risklerin azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi) (www.medenigenel.com)

 • İş sağlığı ve güvenliğinde “işçi” yok “Çalışan” vardır.
 • İşveren hem güvenli bir iş ortamını sağlamakla hem de bunu denetlemekle yükümlüdür.
 • İş sağlığı ve güvenliğinin hukuki açısı, işverenlerin  kanuni yönden üstlenmesi gereken yükümlülükleri ifade eder.

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Amaç

 1. Çalışanların sağlığının korunması
 2. üretimin güvenliğinin sağlanması
 3. işletmenin güvenliğinin sağlanması
 4. çevreye zarar vermemek
 5. çalışma şartlarının iyileştirilmesi

İş yeri Güvenliğinin Sağlanması: Sağlanacak olan araç gereçlerle gereken önlemin alınıp iş kazalarının azaltılması.

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir