Konkordato Nedir? Konkordato Türleri Nelerdir?

konkordato nedir

Konkordato Nedir? Konkordato Türleri Nelerdir? • İİK m. 285: Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya indirim yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.
 • Konkordato talebinde iflasa tabi borçlular kadar iflasa tabi olmayan borçlular da bulunabilir.
 • Konkordato biz özel hukuk sözleşmesi değildir. Sadece rıza veren alacaklıları değil, diğer alacaklıları da bağlar.
 • Konkordato, borçlunun bütün malvarlığını konu edinen bir hukuki tasfiye biçimidir.
 • 2018 yılında iflasın ertelenmesi kaldırılmış ve konkordato yeniden düzenlenmiştir.
 • İflasın aksine konkordato süresince borçlu yasak işlemler haricinde malvarlığının temsilcisi konumundadır.
 • İflasın kapanmasından sonra alacaklılar, borçlu yeni mal edinirse, bu malları takip edebilirler. Oysa, konkoradato şartlarını yerine getiren borçlu bütün borçlarından kurtulmaktadır.

Konkordato Türleri

 • Mahkeme Dışı Konkordato: Takibi durdurucu etkisi yoktur. Sadece taraf alacaklıları bağlar, rıza vermeyen alacaklılar bağlamaz.
 • Resmi veya Mahkeme İçi Konkordato: İİK hükümleri çerçevesinde resmi makamların katılımı ile gerçekleşen konkordatodur.
  • Tenzilat Konkordatosu: Borçların bir kısmı ödenerek borçlunun tüm borçtan kurtulduğu konkordato.
  • Vade Konkordatosu: Borçların vadesini yeniden düzenleyen veya taksitlere bağlanmasını sağlayan konkordato.
  • Karma Konkordatosu: Alacaklılar hem alacakların bir kısmından vazgeçmekte hem de kalan miktarın yeni bir vadede ödenmesi kararlaştırılmaktadır.

Resmi Konkordato Türleri 2

 • İflas dışı konkordato: İflasa tabi olmayan ve iflasa tabi olup da henüz iflas etmemiş borçluların teklif ettiği konkordatodur.
 • İflas içi konkordato: İflas etmiş bir borçlunun iflas tasfiyesi devam ederken iflastan kurtulmak için teklif ettiği konkordatodur.
 • Adi Konkordato: Borçlunun malvarlığının elinde kalması ve işlerine devam etmesini sağlayan ve bu şekilde tasfiyeyi sağlayan konkordatodur.
 • Malvarlığının terki suretiyle konkordato: Borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisinin verildiği konkordato türüdür.

Adi Konkordato

 • İflas dışı veya iflası erteleyen konkordato, borçlunun işlem merkezinin (yerleşim yerinin) bulunduğu yer ticaret mahkemesinden istenir.İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir