Koruma Sistemi

medenigenel.com logo

KORUMA (SAVUNMA) SİSTEMİ

Devletin, kendi varlığına yönelik suçların yurt dışında işlenmesi halinde, bunları cezalandırmasına olanak tanıyan sisteme koruma sistemi denir.
Bir yabancı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede Türkiye’nin zararına işlediği ve kendisi Türkiye’de bulunduğu takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır. (TCK 12/1)
Koruma sisteminin düzenlendiği diğer bir hüküm de 13/1-b maddesidir. Bu bentteki suçları yurt dışında işleyen ister Türk, ister yabancı olsun Türk kanunları uygulanacak ve Türkiye’de yargılanacaktır.
13/1-b maddede sayılan bazı suçlar;
⦁ Cumhurbaşkanına hakaret,
⦁ Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (bayrak, milli marş)
⦁ Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak,
⦁ Düşmanla işbirliği yapmak,
⦁ Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar,
⦁ Halkı askerlikten soğutma
⦁ Askerleri itaatsizliğe teşvik
⦁ Savaşta yalan haber yayma
* Siyasal veya askerî casusluk

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir