Medeni Hukuk Dersi Test

medeni hukuk ders notları

Medeni Hukuk Test Soruları

Medeni Hukuk Çıkmış Sorular

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde iyiniyetin rolü vardır?
  A. Sözleşmenin tamamlanmasında
  B. Bir hukuki sonucun doğmasında
  C. Bir borcun ifasında
  D. Sözleşmenin uyarlanmasında
  E. İrade beyanlarının yorumlanmasında
 2. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılması yasağı ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki vardır?
  A. Dürüstlük kuralı
  B. Evleviyet kuralı
  C. Hakimin takdir yetkisi
  D. İyiniyet ilkesi
  E. Nisbilik İlkesi
 3. Aşağıdakilerden hangisi bir vakfın zorunlu organıdır?
  A. Hükümet komiseri
  B. Yönetim organı
  C. Genel kurul
  D. Denetim Kurulu
  E. Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisi
 4. Kişiliğin başlama anı aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Doğum anında
  B. Ana rahmine cenin olarak düşme anında
  C. Sağ ve tam doğum anında
  D. İnsana benzemek şartıyla sağ ve tam doğum anında
  E. Ergin olduğu anda
 5. Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının korunması için açılacak davalardan değildir?
  A. İptal davası
  B. Saldırıya son verilmesi davası
  C. Vekaletsiz iş görme davası
  D. Manevi tazminat davası
  E. Tespit davası
 6. Aşağıdakilerden hangisi kısıtlama nedenlerinden değildir?
  A. Kötü yaşama tarzı
  B. 15 ay hapis cezası
  C. Tiner bağımlılığı
  D. Yaş küçüklüğü
  E. Akıl Hastalığı
 7. Belirli bir işin görülmesi için mahkemece atanan vesayet organı aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Vasi     B. Yasal danışman     C. Kayyım     D. İradi temsilci      E. Akdi temsilci
 8. Aşağıdakilerden hangisi özel boşanma nedenlerinden biri değildir?
  A. Terk
  B. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması
  C. Hayata kast
  D. Akıl hastalığı
  E. Zina
 9. Terk nedenine dayanan boşanma davasında, davacı eşin ihtar talebinde bulunabilmesi için geçmesi gereken süre aşağıdakilerden hangisidir?
  A.  6 Ay                       B. 3 ay                         C.  4 ay                    D.  2 ay                      E. 1 ay
 10. Kusuru daha ağır olmamak koşuluyla, süresiz olarak diğer taraftan mali gücü oranında talep edilen ve boşanmaya dayanan nafaka aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Yardım nafakası
  B. Tedbir nafakası
  C. İştirak nafakası
  D. Yoksulluk nafakası
  E. Sürekli nafaka
 11. B’nin dayısının torunu B’nin kaçıncı derece akrabasıdır?
  A. 2. derece              B. 3. derece             C. 4. derece            D. 5. derece             E. 6. derece
 12. Aşağıdakilerden hangisi gaiplik davalarında yetkili mahkemelerden birisi değildir?
  A. Gaibin Türkiye’deki son yerleşim yeri mahkemesi
  B. Gaibin nüfus siciline kayıtlı olduğu yer
  C. Gaibin anasının kayıtlı olduğu yer mahkemesi
  D. Gaibin eşinin kayıtlı olduğu yer mahkemesi
  E. Gaibin babasının kayıtlı olduğu yer mahkemesi

  Cevap Anahtarı
  1. B      2. A      3.  B      4. C          5. A        6. D         7.   C       8.  B      9.  C      10.  D    11. D  12. D

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir