Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışma

medenigenel.com logo

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışma

 

Silvan’da ikamet eden Murathan ile Çermik’te ikamet eden Ali Kırık aralarında bir sözleşme yaparak, her biri 50.000 lira sermaye koyup Ergani’de bir ahşap mobilya yapım atölyesi kurmuşlardır. Ancak işlerinin umdukları gibi gitmemesi nedeniyle para sıkıntısı çekmeye başlamışlardır. Çare olarak da Murathan ile Ali Kırık müteselsil borçlu sıfatıyla Beykoz’da ikamet eden arkadaşı Cengiz Düzadam’dan iki eşit taksit olarak iki ay içinde ödenmek üzere 30.000 lira borç para almışlardır. İlk taksit zamanında ödenmiş olmasına karşılık, işlerin daha da kötüye gitmesinden dolayı ikinci taksit Cengiz Düzadam’ın ihtar çekmiş olmasına rağmen ödenmemiştir.

 

1. Cengiz Düzadam’ın alacağının tahsili için açacağı bu dava açısından görevli ve yetkili mahkemeleri tespit ediniz.

2. Cengiz Düzadam bu davayı,  Ali Kırık ile Murathan’ı davalı göstermek suretiyle Çermik Sulh Hukuk Mahkemesinde açmıştır. Bu durumda Murathan, davanın bu mahkemede görülmesine itiraz edilebilir mi? Edilebilirse nasıl itiraz edebilir?

3. Mahkeme ilk duruşmada kendiliğinden yetkisizlik kararı vermiştir. Mahkemenin bu kararı doğru mudur? Bu karar üzerine Cengiz Düzadam’ya ne yapmasını önerirsiniz?

4. Ali Kırık ve Murathan, Cengiz Düzadam  ile ödünç sözleşmesi yaptığını ve bu sözleşmede “sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme Diyarbakır mahkemeleridir” şeklinde bir şarta yer verilmiş olduğunu kabul edelim, bu durumda Ali Kırık aralarında yetki sözleşmesi yapıldığını, bu nedenle davanın Diyarbakır’de açılması gerektiğini ileri sürmesi halinde bu itiraz üzerine mahkeme nasıl karar verecektir?

5. Çermik Sulh Hukuk Mahkemesi yaptığı inceleme sonucunda bu davaya bakmaya görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir. Sizce bu karar yerinde midir? Asliye hukuk mahkemesinin gönderme kararı üzerine Asliye ticaret mahkemesi de görevsizlik kararı vermiş ve her iki mahkemenin verdiği bu karar kesinleşmiştir. Bu durumda Cengiz Düzadam’a ne yapmasını önerirsiniz? Dava konusu uyuşmazlığa ilişkin kanun yolu kapalı olduğu için görevsizlik kararı kesinleşmiş ise soruya vereceğiniz cevapta bir değişiklik olur muydu?

6. Ali Kırık ve Murathan  30.000 lirayı Cengiz Düzadam’dan değil de Y Bankasından almış olduğunu kabul edelim.   Y Bankası alacağın tahsili için Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmış olması durumunda mahkeme bu davaya bakabilir mi? Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya bakmakla görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir. Bu durumda bu davaya asliye ticaret mahkemesi tarafından tek hakim olarak mı yoksa heyet olarak mı bakılacaktır?

7. Kendisine karşı açılan alacak davası üzerine Ali Kırık, Cengiz Düzadam’ya bürosu için  mobilya yaptıklarını ve bu nedenle kendilerinin de Cengiz Düzadam’dan 10.000 lira alacaklı olduğunu ileri sürerek karşı dava açmayı düşünmektedir.  Ali Kırık’ın açacağı karşı dava açısından görevli ve yetkili mahkeme neresidir?

 

 

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir