Konkordato Nedir? Konkordato Türleri Nelerdir?

konkordato nedir

Konkordato Nedir? Konkordato Türleri Nelerdir? İİK m. 285: Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya indirim yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir. Konkordato talebinde iflasa tabi borçlular kadar iflasa tabi olmayan borçlular da bulunabilir. Konkordato biz özel hukuk sözleşmesi değildir. Sadece rıza veren alacaklıları değil, diğer alacaklıları da bağlar. Konkordato, borçlunun bütün malvarlığını konu edinen bir hukuki tasfiye biçimidir. 2018 yılında iflasın ertelenmesi kaldırılmış ve konkordato yeniden düzenlenmiştir. İflasın aksine konkordato süresince borçlu…

Devamını Oku

İflas Hukuku Genel Bilgiler

iflas hukuku

İflas Hukuku Genel Bilgiler İflas Tanımı İflas, borcunun hacze elverişli tüm malvarlığının tüm alacaklılara paylaştırılmasını ifade eder. Dolayısıyla da, borçlu hakkında bir alacaklının iflas yoluyla takip başlatsa da, diğer alacaklılar da takip başlatmadan bu iflastan yararlanabilirler. İflas, tüm borçlular değil ancak iflasa tabi kişiler hakkında istenebilir. İflas, ancak para ve teminat alacakları için söz konusu olabilir.  Rehne başvuru zorunluluğu kuralı açısından icra hukukundaki açıklamalar burada da geçerlidir. İflas kararına karşı tebliğden itibaren 10 gün içerisinde istinafa gidilebilir. Keza, istinaf kararına karşı da tebliğden itibaren 10 gün içerisinde temyize gidilebilir. Kanun…

Devamını Oku

Takipli İflas

takipli iflas

Takipli İflas Takipli İflas Nedir? Takipli İflas: Öncesinde icra dairesinde iflas takibi yapılır. Sonrasında borcun ödenmemesi halinde, asliye ticaret mahkemesinden iflas davası açılır. İflas kararı verildiğinde karar iflas dairesine gönderilir ve iflas için gerekli işlemler yapılır. Genel ve kambiyo senetlerine özgü iflas yolu olarak ikiye ayrılır. Kambiyo senetlerine özgü iflas yolunda, itiraz ve şikayet süresi beş gündür ve şikayet icra dairesine yapılır, fakat ticaret mahkemesi incelemeyi yapar. Oysa, genel iflas yolunda şikayet icra mahkemesine yapılır. Yine genel iflas yolunda itiraz ve şikayet süresi yedi gündür. İtiraz sebeplerinde, borçlunun iflasa tabi…

Devamını Oku

Adalet Bölümü Taban Puanları 2019

adalet taban puanları 2019

Adalet Bölümü Taban Puanları 2019 YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih klavuzunun yayınlanmasıyla beraber yüz binlerce öğrenci tercih yapmak için gün saymaya başladı. 2019 YKS tercihleri 23 – 29 temmuz tarihleri arasında yapılacak. Hukuk bölümü okuyup da AYT’den yeterli puanı sağlayamayan öğrenciler Adalet bölümünden Dikey Geçiş Sınavı ile Hukuk Bölümüne geçiş yapacaklar. Bu nedenle Adalet bölümü taban puanlarına bakıyorlar. Hangi üniversite kaç puanla Adalet bölümüne öğrenci almakta? Bu sorunun cevabını sizin için derledik. Aşağıdaki listemizde üniversitelerin adalet bölümü taban puanlarına bakabilirsiniz. Adalet bölümü okuyan öğrenciler DGS ile hukuk bölümüne geçiş yapabilirler.…

Devamını Oku

DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2019

dgs hukuk taban puanları 2019

DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2019 DGS Hukuk Fakültesi 2019 Taban Puanları   ÜNİVERSİTE BÖLÜM PUAN TÜRÜ KONTE NJAN TABAN PUAN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Hukuk Fakültesi EA 7 303,83926 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hukuk Fakültesi EA 14 306,91845 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Hukuk Fakültesi EA 25 307,55143 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi EA 25 325,70434 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hukuk Fakültesi EA 18 301,80556 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 11 301,33634 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Hukuk Fakültesi EA 14 313,05771 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hukuk Fakültesi EA 16 307,68709 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)…

Devamını Oku

YKS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2019

hukuk-fakultesi-taban-puanlari

YKS Hukuk Taban Puanları 2019 Hukuk AYT TM puan türünden öğrenci almaktadır. Hukuk bölümüne en yüksek puanla öğrenci alan üniversite 530.39128 ile Koç üniversitesidir. En düşük puanla alan üniversite ise Yeditepe Üniversitesi ücretli konteyjandır. Üniversite Program Puan Türü Öğr. Şekli Kon 2018 Taban Puanı Başarı Sıralaması KOÇ Ü. (İSTANBUL) Hukuk  TM Burslu 12 530,39128 62 GALATASARAY Ü. (İSTANBUL) Hukuk  TM Örgün 25 522,99845 99 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) Hukuk  TM Burslu 20 516,03626 143 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) Hukuk  TM Burslu 10 509,08979 209 YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL)…

Devamını Oku

Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf

istinaf

Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf İlk derece mahkemelerince verilen hükümlere karşı, hem maddi (fiili) hem de hukuksal denetim amacıyla başvurulan kanun yoluna istinaf denir. İlk derece mahkemesinde hakim olan doğrudan doğruyalık ve sözlülük ilkelerine bağlı kalınarak olaya ilişkin gerçeğin araştırılmasına olanak sağlaması açısından temyiz kanun yolundan ayrılmaktadır. İstinafın amacı maddi gerçeği ortaya çıkarılmasıdır. İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, on beş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mahkemesince re’sen incelenir. İstinaf Yasağı   Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere, sonuç…

Devamını Oku

Yargılamanın Yenilenmesi

yargılamanın yenilenmesi

Yargılamanın Yenilenmesi Kesinleşmiş hükümlerin yanlış verildiği bir müddet sonra anlaşılabilir. Hatta cezanın infazından sonra dahi bir yanlışlık ortaya çıkabilir. Gerek sanığın lehine gerek aleyhine olarak ortaya çıkan yeni durumlar dolayısıyla, kesinleşmiş bir hükme rağmen, hükmün duruşma yapılarak veya yapılmaksızın tekrar ele alınmasına olanak sağlayan kanun yoluna yargılamanın yenilenmesi denir. Hatanın giderilebilmesini sağlayacak başka bir yol varsa, yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilemez. Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurabilecek Kişiler: Genel olarak kanun yollarına başvurabilecek olanların yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmaları mümkündür. Yargılamanın yenilenmesi istem olmaksızın mümkün değildir. Ölenin eşi, üstsoyu, altsoyu, kardeşleri yargılamanın yenilenmesi isteminde…

Devamını Oku

Ceza Hukukunda İtiraz Nedir?

itiraz kanun yolu

İtiraz Nedir? Hakim kararları ile kanunun gösterdiği hallerde mahkeme kararlarına karşı başvurulan, kural olarak kararın infazını ertelemeyen ve kararın hem hukuksal hem de maddi (fiili) yönden denetimini içeren kanun yoluna itiraz adı verilmektedir. Kural olarak itiraz ancak hakim kararlarına karşı mümkündür. Hakim kararları şunlardır;   Soruşturma evresinde sulh ceza hakimi kararları, Naip hakimin kararları, İstinabe olunan hakimin kararları, Mahkeme başkanı sıfatıyla verilen kararlar Kanunda açıkça gösterilmek şartıyla mahkeme kararlarına da itiraz olanağı vardır. Örneğin,   Görevsizlik kararlarına karşı (CMK 5/2) Yetkisizlik kararlarına karşı (CMK 18/3) Ret isteminin kabul edilmemesine ilişkin…

Devamını Oku

Muhakeme Engelleri

muhakeme engelleri

Muhakeme Engelleri Soruşturma ve kovuşturma için aranan şartlara, mahkemenin yargılama yapabilmesi için aranan şartların hepsine topluca “MUHAKEME ENGELLERİ” denir. Bu şartların bir kısmı gerçekleşmediğinde soruşturma, bir kısmı gerçekleşmediğinde ise kovuşturma yapılamamaktadır. Muhakeme engellerinin varlığı halinde artık ceza uyuşmazlığının çözülmesi mümkün değildir. Muhakeme engeli olup olmadığı muhakemenin her aşamasında resen araştırılır.   Şikayet, izin, talep, karar Dava süresi, Yargı ve açık dava bulunması, Ön ödemenin yerine getirilmesi, Dava zamanaşımı, Af, Uzlaştırma, Sanığın hazır bulunmaması* Sanığın akıl hastası olması* Bekletici meselenin çözümü* Yasama dokunulmazlığı bulunması*   ŞİKAYET: Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı…

Devamını Oku