Zincirleme/Kesintisiz (Mütemadi) Suç Kavramı

hukuka uygunluk halleri

Kanuni tanımında yer alan fiilinin icrasının devam ettiği suçlara kesintsiz suç adı verilmektedir. Bu suçlarda devam eden harekettir.Hareket devam ettiği sürece suç işlenmeye devam etmektedir. Kesintisiz suçlarda suçun tanımlanması ve bitmesi farklıdır.Kesintisiz suç, hukuka aykırı durumun kurulmasıyla tamamlanan, ancak fiilin icrasına devam edilen suçlardır. Tamamlanmış olmakla birlikte fiilin icrası devam etmektedir.Örneğin kişi özgürlüğünden yoksun kılma suçu özgürlüğün kısıtlanmasıyla tamamlanmakta ama bitmemektedir. Suçun bitmesi için fiilin icrasının sona erdirilmesi hukuka aykırı durumun ortadan kaldırılması şarttır, örneğin özgürlüğünden yoksun bırakılan kişinin yeniden özgürlüğüne kavuşması gerekmektedir.

Devamını Oku

Saik Nedir?

doğrudan iflas nedir

Saik Nedir? Kişiyi irade beyanında bulunmaya iten iç etkendir.Bireyi hukuki işlem yapmaya yönlendiren sebebe saik denir Kişi yaptığı hukuki işlemi hangi sebeple yapıyorsa saik odur. Kişi olayları yanlış algılayıp isabetsiz bir kararla iradesini oluşturmuşsa buna saik hatası denir. Saikte hata kişinin kendisinden kaynaklandığı için esaslı hata değildir.

Devamını Oku

HUKUKİ İŞLEMLERDE HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ

hukukta boşluk türleri

HUKUKİ İŞLEMLERDE HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ 1. YOKLUK, 2. BUTLAN (KESİN HÜKÜMSÜZLÜK), 3. İPTAL EDİLEBİLİRLİK, 4. NOKSANLIK, 5. KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK, 6) NİSBİ ETKİSİZLİK. 1. YOKLUK Nedir? Sözleşmenin kurucu unsurlarının bulunmaması Sebepler? ● Karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanının bulunmaması. ● Esaslı unsurların hiç bulunmaması veya bunlardan birinin eksik olması. Sonuçlar? ● Her zaman ve ilgili herkes tarafından ileri sürülebilme ● Belli bir makamın izin ya da icazetiyle veya belli bir zamanın geçmesiyle geçerli hâle gelmeme ● İleri sürmek için dava açılmasına gerek olmama ● Uyuşmazlıkta hâkim tarafından re’sen dikkate alınma 2. BUTLAN…

Devamını Oku

KANUN NEDİR – NASIL ÇIKARILIR – NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRER

yargılamanın yenilenmesi

KANUN NEDİR Hukuk kuralları genel, soyut ve sürekli kurallardır. Bu özellikler de en çok kanunlarda somutlaşır. Kanun kavramı şekli ve maddi anlamlarda kullanılır. Şekli anlamda kanun, anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından, anayasada ifade edilen şekil ve usule göre gerçekleştirilip yürürlüğe konulan yazılı hukuk kuralıdır. Maddi anlamda kanun ikiye ayrılır. Geniş anlamda maddi kanun Dar anlamda maddi kanun Geniş anlamda maddi kanun, kaynağı ne olursa olsun, hangi organ tarafından gerçekleştirilmiş olursa olsun bütün hukuk kurallarını kapsar. Tüzük, yönetmelik gibi hukuk kuralları da bu kapsamdadır. Dar anlamda maddi kanun ise kanun koyucunun,…

Devamını Oku

Tüketici Ayıplı Mal Aldığında Ne Yapmalı

ayıplı mal alan tüketici ne yapmalı

Ayıplı Mal Nedir? Ticaret kanununa göre ayıplı mal; etiketinde, ambalajında, reklamında bildirilenlere uyulmayan, standardında veya teknik düzenlemesinde hata ve eksik olan; tüketicinin beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran, her türlü maddi, ekonomik ve hukuki eksiklikleri içeren maldır. Ayıplı Mal Alan Tüketicinin Hakları Nedir? Bir tüketici bir alı aldığında ayıplı olduğunu anladığında neler yapabilir? Nasıl Bir yol izlemelidir? Öncelikle şunu belirmek gerekir ki internet üzerinden veya telefon yoluyla tüketici bir malı aldığında 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe belirtmeden o malı iade edebilir. Elektronik ürünleri mağazada aldığında ise alırken görüp deneme şansı…

Devamını Oku

Biri Size Hakaret Ettiğinde Ne Yapmalısınız?

hakaret

Hakaret Suç Mu? Hakaret gördü ve ahlak gereği kabul edilemez bir durumdur. Yasalarımız da hakareti suç olarak kabul etmiştir ve bunun cezalandırılması gerektiğini ortaya koymuştur. TCK m 125; (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığın rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya bir kimsenin onur, şeref ve saygınlık saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılması için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekli. (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya…

Devamını Oku

Nafaka Ödenmemesi – Şikayet ve Cezası

nafaka

Nafaka Kararı Nafaka nedir? Ne zaman alınır? Nasıl alınır? Nafaka boşanma davalarından sonra hakimin yoksulluğa düşen eş için diğer eşe yüklediği bir paradır. Birkaç çeşidi vardır. Ancak en çok karar verilen nafaka türü yoksulluk nafakasıdır. Nafakanın miktarına eşlerin maddi durumuna göre hakim karar verir. Kendisine nafaka ödeme yükümlülüğü getirilen eş bu nafakayı ödemek zorundadır. Nafaka Ödenmemesi Nedeniyle Şikayet Nafaka ödemesi gereken eş nafakayı ödemek zorundadır. Şayet eş nafakayı ödemezse nafaka alacaklısı olan eş şikayet yoluna başvurabilir. Şikayeti nereye yapmalıdır? Şikayeti icra ceza mahkemesine yapmalıdır. Ayrı zamanda cebri icra zoruyla alınması…

Devamını Oku

Örf ve Adet Hukuku

hukukta boşluk türleri

Örf ve Adet Hukuku Nedir Hukukun yazılı kaynakları yetkili bir makam tarafından konulup kabul edilirken, örf ve adet kuralları böyle bir otoritenin iradesine dayanmaz. Örf ve adet kuralları insanların dış dünyaya yansıyan ve uzun zamandan beri tekrarlanan davranışlarından oluşmaktadır. Başlangıçta muhtemelen bilinçsiz bir şekilde başlayan ve tekrarlanan davranış biçimleri zaman içerisinde toplum tarafından bilinçli olarak tekrarlanır, toplum bireyler üzerinde bu davranış biçimlerine uyulmasına ilişkin zorlayıcı gücünü kullanır ve böylelikle bu davranış biçimleri örf ve adet kuralı haline gelmiş olur. Bir davranış biçiminin örf ve adet hukuku kuralı haline gelebilmesi için;…

Devamını Oku

Mali Hukuk

mali hukuk

Mali Hukuk Nedir? Mali hukuk, kamusal gelir elde etme ve bunları harcama işlerini düzenleyen kurallar bütününe denir. Mali hukuk, kamu gelirleri, kamu giderleri ve kamu borçlarından oluşur. Kamu gelirleri, devletin ve diğer kamu kuruluşlarının gelir sağlamak için elde ettikleri ekonomik değerlerden oluşur. Kamu giderleri, kamu hizmetlerinin ifası için kamu kuruluşlarının bütçelerinden yapmaları gereken harcamaları ifade eder. Kamu borçları ise, devletin vergi gelirleri dışında, geçici nitelikteki gelir kaynağını belirtir. Devletin üstlenmiş olduğu kamu hizmetlerini yerine getirirken yapacağı harcamaları karşılamak amacıyla gelir elde etmesi gerekmektedir. Devlet gelirlerinin en önemli kaynağı ise vergilerdir.…

Devamını Oku

2019 – 2020 Lisans / Önlisans Ücretleri

2019 2020 lisans önlisans ücretleri

2019 – 2020 Lisans – Önlisans Ücretleri Bazı vakıf üniversitelerinin 2019 2020 yılı kayıtları için almış olduğu ücretleri sizin için derledik ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ PROGRAM ÜCRETLERİ 2019-2020 Akademik yılı program ücretleri KDV dahil tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Üniversiteye giriş yılına göre 2019-2020 Akademik yılında ödenecek ücretler sunulmuştur. Ücretler burssuz öğrenci fiyatlarına göre sunulmaktadır. 2019-2020 AKADEMİK YILI LİSANS-ÖNLİSANS ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / Yerli Öğrenciler 2019 yılı Tıp Fakültesi 87.450 ₺ Diş Hekimliği Fakültesi 81.200 ₺ Eczacılık Fakültesi 57.550 ₺ Hukuk Fakültesi 57.550 ₺ İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fakültesi 50.550 ₺ İşletme Fakültesi 50.550 ₺ Mühendislik ve…

Devamını Oku