Sebepsiz Zenginleşme

adalet

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ

 • TBK’nun 77/1. maddesine göre haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının mal varlığından veya emeğinden zenginleşen bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür.
 • Sebepsiz zenginleşme bir kimsenin mal varlığında sebepsiz meydana gelen eksilme, bu eksilmenin bir başkasının mal varlığında sebepsiz bir artış olarak ortaya çıkmasıdır.
 • Bu borcun kaynağı kanuni hükümdür.
 • Zenginleşen kişinin kusuru aranmaz.
 • Tazminat sorumluluğunun kapsamını tayinde kişinin iyi veya kötü niyetli olması dikkate alınır.
 • Olayda istihkak davası açma imkanı varsa sebepsiz zenginleşme davası açılmaz
 • Zenginleşen kişi zenginleşme konusu eşyayı bir 3. kişiye devretmişse, devir alan 3. kişiye karşı sebepsiz zenginleşme davası açılamaz. Bu alacak hakkının şahsi olmasının bir sonucudur.KOŞULLARI
  • Zenginleşme olmalı; bu zenginleşme kişinin fiiline, tabiat olayına ya da hukuki sebebi olmayan bir edimin ifa edilmiş olmasına dayanır.
  • Zenginleşme haklı bir sebebe dayanmamalı  
  1. Hukuki sebep geçersiz olabilir
  2. Hukuki sebep gerçekleşmemiş olabilir
  3. Hukuki sebebin varlığı sona ermiş olabilir
  4. Borç olunmayan şeyin ifası
  • Mal varlığında meydana gelen eksilme ile artış arasında uygun illiyet bağlantısının olması gerekir.
  • Hukuka veya Ahlaka aykırı bir amacın bulunmaması

  İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İADENİN KAPSAMI

  Zenginleşen iyi niyetli ise, İadenin gerçekleşeceği zaman elinde ne kaldıysa onu iade ile yükümlüdür.

  İyiniyetli zenginleşen, elindeki şeye zorunlu ve yararlı giderler yapmışsa bu giderlerinin tamamını talep edebilir.

  Kötü niyetli ise iade zamanında elinde bulunan bir şey varsa, onu, elinde bir şey bulunmuyorsa o şeyin değerini ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal ettiği semereleri iade etmek zorundadır.

  Kötü niyetli zenginleşen zorunlu giderlerini isteyebilir.

  Yararlı giderlerini sadece geri verme zamanında mevcut olan değer artışından geriye bir şey kalmışsa bunu isteyebilir.

  Lüks giderlerin ödenmesini isteyemez. Karşılığının ödenmesi teklif edilmezse o şeyden zararsızca ayırması mümkün olan eklemeleri ayırıp alabilir.

  Zorunlu giderler varlığın ve değerin korunması için

  Faydalı giderler değeri ve verimi artırmak için

  Lüks giderler; zenginleşenin kendi zevkine göre yaptığı eklemeleri ifade eder.

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir