Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar

adalet

Sosyal hayatı düzenleyen kurallar
 

Ahlak kuralları

Din kuralları

Görgü kuralları

Hukuk kuralları

olarak dörde ayrılır.

İlk üçünde yaptırımlar maneviyken (ayıplama, dışlama), hukuk kurallarının yaptırımları maddidir. Hukuk kurallarının amacı adaleti sağlamaktır.

İnsan toplum denilen sosyal yapı içerisinde yaşar ve toplum içerisinde diğer insan ve kurumlarla ilişki içerisindedir. Bu ilişkilere sosyal ilişkiler denir. Sosyal ilişkilerin tabi olduğu düzene sosyal düzen denir.

Sosyal düzen içerisinde insanların ödevlerini, hak ve yetkilerini düzenleyen kurallara sosyal düzen kuralları denir.

Sosyal düzen kurallarına uyulmadığında karşılaşılan tepkiye yaptırım denir.

Hukuk Kurallarının Özellikleri

  1. Geneldir
  2. Soyuttur
  3. Süreklidir
  4. Yaptırıma bağlıdır

Hukuk kurallarına uyulmadığında karşılaşılan yaptırımlar

  • ceza
  • cebri icra
  • tazminat
  • geçersizlik
  • iptalİlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir