Borçlar Hukuku Tüm Ders Notları

borçlar hukuku tüm ders notları

Borçlar Hukuku Ders Notları     BORÇLAR HUKUKUN KONUSU Borçlar hukuku eşit kişiler arası borç ilişkilerini düzenler ve kamu hukuku özel hukuk ayrımında özel hukuk bölümünde yer alır. Ayrıca medeni hukukun en önemli ve en geniş kısmıdır. Gün içinde yaptığımız alışverişlerden, sinemaya veya bir dolmuşa binerek bir yerden bir yere gitmeye, elbise diktirmeye, ödünç almaya, ev kiralanmasına, bir kimseye kasten veya ihmalle maddi veya manevi zarar vermeye kadar tüm bu hususlar borçlar hukuku tarafından düzenleme altına alınmıştır. BORÇLAR HUKUKUN KAYNAKLARI ASLİ KAYNAKLAR : Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler TALİ…

Devamını Oku

ALACAKLININ TEMERRÜDÜ

medenigenel.com logo

ALACAKLININ TEMERRÜDÜ Borçlunun borca uygun olarak teklif ettiği ifasının haklı bir neden olmaksızın alacaklı tarafından kabul edilmemesine alacaklının temerrüdü denir. Alacaklı temerrüdü için kusur aranmaz. Alacaklının borçlu edimin ifası için zorunlu olan hazırlık fiillerini yapmaması da alacaklının temerrüdüdür. Borç muaccel ve ifa edilebilir olmalıdır. Alacaklı ifayı kabulden haksız bir şekilde kaçınmış olmalıdır. SONUÇLARI Borçlunun muhafaza sorumluluğu hafifler, Temerrüde düşen alacaklı ödemezlik defini ileri süremez. Borçlunun temerrüde düşmesine engel olur. Borçlu edim konusuna ilişkin alacaklı temerrüdü sonrası yaptığı masrafları geri isteyebilir Para borçlarında alacaklı temerrüdünde sözleşmeden doğan faizler işlemeye devam eder.…

Devamını Oku