Anayasa Hukuku Quiz Soruları

anayasa hukuku çıkmış sorular

Anayasa Hukuku Quiz Soruları Geçmiş yıllarda anayasa hukuku dersinde sorulmuş olan quiz soruları… X devleti A, B, C ve D devletlerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Hem X devletinin hem de A, B, C, D devletinin ayrı tüzel kişilikleri vardır. Ancak sadece X devletinin uluslararası kişiliği vardır. X devleti’nin  A, B, C ve D devletleri üzerinde zorlama gücü bulunmaktadır. Bu devletler arasındaki bağ anayasa ile kurulur. Yukarıda anlatılan devletin şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Konfederasyon B. Şahsi Birlik C. Federasyon D. Üniter Devlet E. Hakiki Birlik Her seçmenin sadece bir oy hakkına…

Devamını Oku

Anayasa Hukuku Çalışma Soruları

adalet

Anayasa yargısının görevleri nelerdir? Bazı normların anayasaya uygunluğunu denetlemek Bireysel başvuruları karara bağlamak Bazı kişileri yüce divan sıfatıyla yargılamak Siyasi partilerin kapatılmasına karar vermek Siyasi partilerin mali denetimini yapmak Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararını denetlemek Milletvekilliğinin düşmesi kararını denetlemek Uyuşmazlık mahkemesine başkan seçmek Anayasa mahkemesi kimleri yüce divan sıfatıyla yargılar? Cumhurbaşanı, meclis başkanı, başbakan, bakanlar kurulu üyeleri Kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlarını Anayasa mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler-Savcılar Kurulu ve Sayıştay “Başkan ve üyelerini” Genel kurmay başkanını, cumhuriyet başsavcıvekilini, Jandarma genel komutanını Meclisin görev ve yetkileri nelerdir? Kanun koymak Hükümeti denetlemek…

Devamını Oku