Anayasa Hukuku Quiz Soruları

anayasa hukuku çıkmış sorular

Anayasa Hukuku Quiz Soruları Geçmiş yıllarda anayasa hukuku dersinde sorulmuş olan quiz soruları… X devleti A, B, C ve D devletlerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Hem X devletinin hem de A, B, C, D devletinin ayrı tüzel kişilikleri vardır. Ancak sadece X devletinin uluslararası kişiliği vardır. X devleti’nin  A, B, C ve D devletleri üzerinde zorlama gücü bulunmaktadır. Bu devletler arasındaki bağ anayasa ile kurulur. Yukarıda anlatılan devletin şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Konfederasyon B. Şahsi Birlik C. Federasyon D. Üniter Devlet E. Hakiki Birlik Her seçmenin sadece bir oy hakkına…

Devamını Oku

İptal Davası

anayasa hukuku çıkmış sorular

İptal Davası İptal Davası Neden Açılır? İptal Davasını Kim veya Kimler Açabilir? İptal Davası Nerede Açılır? 1. Anayasa Değişikliği İçin İptal Davası Anayasa değişikliklerinin sadece şekil yönünden iptali için dava açılabilir. Esas yönünden değişiklik için dava açılamaz. Davanın değişikliğin yayınlanmasından itibaren 10 gün içinde açılması gerekir. Anayasa değişikliği şekil yönünden iptali davasını cumhurbaşkanı en az 110 milletvekili açabilir. 2. Kanunlar için iptal davası Kanunlar için iptal davası hem şekil hem esas yönünden açılabilir. Kanunun yayınlanma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde şekil, 60 gün içerisinde ise esas yönünden iptali için dava…

Devamını Oku

Hakimin Hukuk Yaratması

adalet

Hakimin Hukuk Yaratması Hakim önüne gelmiş bir olayı çözmek için önce asli kaynaklara (kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, anayasa) bakmak zorundadır. Olayın çözümü için gereken maddeyi asli kaynaklar arasında bulamazsa o zaman tali kaynaklara (örf ve adet kuralları) bakar. Eğer tali kaynaklarda da bulamazsa bu durumda hakim “ben kanun koyucu olsaydım nasıl çözerdim” diyerek olayı çözecek kuralı kendisi oluşturur. Buna hakimin hukuk yaratması denir. Hakim hukuk yaratırken hukuka ve hakkaniyete uygun hareket etmelidir. Hakimin yarattığı hukuk kanun niteliği taşımaz. Bu nedenle Anayasa Mahkemesine götürülemez.

Devamını Oku

Anayasa Hukuku Çalışma Soruları

adalet

Anayasa yargısının görevleri nelerdir? Bazı normların anayasaya uygunluğunu denetlemek Bireysel başvuruları karara bağlamak Bazı kişileri yüce divan sıfatıyla yargılamak Siyasi partilerin kapatılmasına karar vermek Siyasi partilerin mali denetimini yapmak Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararını denetlemek Milletvekilliğinin düşmesi kararını denetlemek Uyuşmazlık mahkemesine başkan seçmek Anayasa mahkemesi kimleri yüce divan sıfatıyla yargılar? Cumhurbaşanı, meclis başkanı, başbakan, bakanlar kurulu üyeleri Kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlarını Anayasa mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler-Savcılar Kurulu ve Sayıştay “Başkan ve üyelerini” Genel kurmay başkanını, cumhuriyet başsavcıvekilini, Jandarma genel komutanını Meclisin görev ve yetkileri nelerdir? Kanun koymak Hükümeti denetlemek…

Devamını Oku