Tapu Sicilinde Yapılabilecek İşlemler

medeni genel

Tapu Sicilinde Yapılabilecek İşlemler   Tapu sicilinde yapılabilecek 4 temel işlem vardır. Bunlar Kayıt Tescil Şerh Beyan Kayıt için örnek olarak taşınmazların tapu siciline kaydedilmesini verebiliriz. Ayni haklar tapu siciline tescil edilir. Örnek olarak mülkiyet hakkı tescil edilir. Şahsi haklar tapuya şerh edilir. Örnek olarak eşlerden biri oturdukları evi tapuda aile konutu olarak şerh edebilir. Eklentiler, devremülkler, kamu hukukundan doğan kısıtlamalar vs tapuya beyan edilir. Beyanın amacı üçüncü kişilere bildirimi gerekli hususların tapuda görünür hale getirilerek hakkın kapsamının belirlenmesini sağlamaktır.

Devamını Oku