Borçlar Hukuku Test Çalışması

borçlar hukuku pratik çalışma

Borçlar Hukuku dersi Test Çalışması   Borçlar Hukuku Test Soruları   Borçlar Hukuku Çıkmış Sorular A, B’ye X marka fotoğraf makinesini 1200 TL’ye satmayı teklif  etmiş, B ise bu makineyi ancak 750 TL’ye alabileceğini bildirmiştir. Buna göre B’nin beyanının hukuki niteliği nedir? A. Öneriye Davet B. Öneri C. Bağlayıcı olmayan öneri D. Örtülü kabul E. Kabul daveti A ile B 18 Mayıs 2018 cuma günü bir sözleşme yapmışlar ve teslimin 8 gün sonra yapılacağını kararlaştırmışlardır. Buna göre teslim tarihi aşağıdakilerden hangisidir? A. 24 Mayıs 2018 B. 25 Mayıs 2018 C.…

Devamını Oku

Borçlar Hukuku Test Soruları 2

adalet

Temerrüde düşmede hiçbir kusuru söz konusu olmayan mütemerrid borçlu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? a.) Borcun konusu para ise, borçlu temerrüd faizi ödemez b.) Borçlu gecikme tazminatı ödemez c.) Borçlu borcu ifa ile yükümlü değildir d.) Borçlu sadece kazadan doğan zarardan sorumlu tutulur e.) Alacaklı sözleşmeyi feshetme hakkına sahip değildir Cevap: B  Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi sözlü şekle tabidir? a.) Kefalet sözleşmesi b.) Miras mukavelesi c.) Evlenme akdi d.) Gayrimenkul satımı e.) Menkul mal bağışlama vaadi sözleşmesi Cevap: C  Gazino sahibi (G), şarkı söyleyebileceğini zannettiği meşhur aktris (A) ile gazinosunda şarkı söyletmek üzere sözleşme yapar. Ancak (A) nın şarkı okuyamadığı sonradan…

Devamını Oku

Borçlar Hukuku Test Soruları

adalet

Rekabet yasağı sözleşmesinde işçinin işverene karşı yüklendiği edim ne tür bir edimdir? A) Yapmama edimi B) Ani edim C) Verme edimi D) Katlanma edimi E) Yapma edimi Cevap: A 2. Bir heykeltıraşın bir kişinin heykelini yapmayı üstlenmesi ne tür bir edimdir? A) Olumsuz edim B) Şahsi edim C) Devirli edim D) Maddi edim E) Bölünebilir edim Cevap: B 3. Aşağıdakilerden hangisi yenilik doğuran bir hak değildir? A) İcap B) Sözleşmeden dönme C) Takas D) Gabin nedeniyle sözleşmenin iptali E) Borçlunun temerrüdü halinde alacaklının aynen ifaden vazgeçerek müspet zararın tazminini talep etme Cevap:…

Devamını Oku