Borçlar Hukuku Test Soruları 2

adalet

Temerrüde düşmede hiçbir kusuru söz konusu olmayan mütemerrid borçlu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? a.) Borcun konusu para ise, borçlu temerrüd faizi ödemez b.) Borçlu gecikme tazminatı ödemez c.) Borçlu borcu ifa ile yükümlü değildir d.) Borçlu sadece kazadan doğan zarardan sorumlu tutulur e.) Alacaklı sözleşmeyi feshetme hakkına sahip değildir Cevap: B  Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi sözlü şekle tabidir? a.) Kefalet sözleşmesi b.) Miras mukavelesi c.) Evlenme akdi d.) Gayrimenkul satımı e.) Menkul mal bağışlama vaadi sözleşmesi Cevap: C  Gazino sahibi (G), şarkı söyleyebileceğini zannettiği meşhur aktris (A) ile gazinosunda şarkı söyletmek üzere sözleşme yapar. Ancak (A) nın şarkı okuyamadığı sonradan…

Devamını Oku

Borçlar Hukuku Genel Bilgiler 1

adalet

BORÇLAR HUKUKUN KONUSU Borçlar hukuku eşit kişiler arası borç ilişkilerini düzenler ve kamu hukuku özel hukuk ayrımında özel hukuk bölümünde yer alır. Ayrıca medeni hukukun en önemli ve en geniş kısmıdır. Gün içinde yaptığımız alışverişlerden, sinemaya veya bir dolmuşa binerek bir yerden bir yere gitmeye, elbise diktirmeye, ödünç almaya, ev kiralanmasına, bir kimseye kasten veya ihmalle maddi veya manevi zarar vermeye kadar tüm bu hususlar borçlar hukuku tarafından düzenleme altına alınmıştır. BORÇLAR HUKUKUN KAYNAKLARI ASLİ KAYNAKLAR :Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler TALİ KAYNAKLAR: Örf ve Adet Hukuku Kuralları, Hakimin…

Devamını Oku