Borçlar Hukuku Test Soruları 2

adalet

Temerrüde düşmede hiçbir kusuru söz konusu olmayan mütemerrid borçlu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? a.) Borcun konusu para ise, borçlu temerrüd faizi ödemez b.) Borçlu gecikme tazminatı ödemez c.) Borçlu borcu ifa ile yükümlü değildir d.) Borçlu sadece kazadan doğan zarardan sorumlu tutulur e.) Alacaklı sözleşmeyi feshetme hakkına sahip değildir Cevap: B  Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi sözlü şekle tabidir? a.) Kefalet sözleşmesi b.) Miras mukavelesi c.) Evlenme akdi d.) Gayrimenkul satımı e.) Menkul mal bağışlama vaadi sözleşmesi Cevap: C  Gazino sahibi (G), şarkı söyleyebileceğini zannettiği meşhur aktris (A) ile gazinosunda şarkı söyletmek üzere sözleşme yapar. Ancak (A) nın şarkı okuyamadığı sonradan…

Devamını Oku