Borçlar Hukuku Tüm Ders Notları

borçlar hukuku tüm ders notları

Borçlar Hukuku Ders Notları     BORÇLAR HUKUKUN KONUSU Borçlar hukuku eşit kişiler arası borç ilişkilerini düzenler ve kamu hukuku özel hukuk ayrımında özel hukuk bölümünde yer alır. Ayrıca medeni hukukun en önemli ve en geniş kısmıdır. Gün içinde yaptığımız alışverişlerden, sinemaya veya bir dolmuşa binerek bir yerden bir yere gitmeye, elbise diktirmeye, ödünç almaya, ev kiralanmasına, bir kimseye kasten veya ihmalle maddi veya manevi zarar vermeye kadar tüm bu hususlar borçlar hukuku tarafından düzenleme altına alınmıştır. BORÇLAR HUKUKUN KAYNAKLARI ASLİ KAYNAKLAR : Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler TALİ…

Devamını Oku

BORÇLARIN SONA ERMESİ

adalet bölümü ders notları

BORÇLARIN SONA ERMESİ İfa, en doğal borcun sona erme nedenidir. Borçlunun ölümü şahsa sıkı sıkıya bağlı edimlerde bocu sona erdirir. Süresi belirli sürekli borç ilişkilerinde sürenin sona ermesi sözleşme ilişkisi sona erer. Tarafların aralarında imzaladıkları bozma sözleşmesi (ikale sözleşmesi) Fesih sürekli borç ilişkilerinde söz konusu olur. İleriye etkili olarak sona erdirir. Bozucu yenilik doğuran bir haktır. Şarta bağlı olmaz ve geri alınamaz. Dönme sözleşmeyi geçmişe etkili olarak ortadan kaldıran bir sona erme şeklidir. Geri alma, bağışlama taahhüdü veya vekaletin geri alınması gibi sözleşmeyi sona erdiren bir haldir. İbra, alacaklının borçlu…

Devamını Oku