Borçlar Hukuku Tüm Ders Notları

borçlar hukuku tüm ders notları

Borçlar Hukuku Ders Notları     BORÇLAR HUKUKUN KONUSU Borçlar hukuku eşit kişiler arası borç ilişkilerini düzenler ve kamu hukuku özel hukuk ayrımında özel hukuk bölümünde yer alır. Ayrıca medeni hukukun en önemli ve en geniş kısmıdır. Gün içinde yaptığımız alışverişlerden, sinemaya veya bir dolmuşa binerek bir yerden bir yere gitmeye, elbise diktirmeye, ödünç almaya, ev kiralanmasına, bir kimseye kasten veya ihmalle maddi veya manevi zarar vermeye kadar tüm bu hususlar borçlar hukuku tarafından düzenleme altına alınmıştır. BORÇLAR HUKUKUN KAYNAKLARI ASLİ KAYNAKLAR : Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler TALİ…

Devamını Oku

BORCA AYKIRILIK HALLERİ

hukuk ders notları

BORCA AYKIRILIK HALLERİ KUSURLU İFA İMKANSIZLIĞI Kusurlu ifa imkansızlığında sözleşmenin kurulmasından sonra borçlunun kusurlu bir davranışı nedeniyle edimin sürekli ve kesin olarak ifasının mümkün olmamasıdır. Kusurlu imkansızlık için edim konusunun parça borcu şeklinde belirlenmiş olması gereklidir. GEREĞİ GİBİ İFA ETMEME Kötü İfa: Borçlanılan edimin sahip olması gereken nitelikleri taşımamasıdır. Kötü ifa yapma ve verme borçlarında söz konusudur. Yan Yükümlülüklerinin İhlali Gereği gibi ifa etmeme kapsamında değerlendirilir. İfaya yardımcı yan yükümlülüklerde; borçlunun alacaklıyı bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık vardır. Koruma yükümlülüklerinin ihlalinde, edimi ifa ederken alacaklıya başka bir zarar vermeyi ifade…

Devamını Oku