Borçtan Kurtulma Davası

adalet ders notları

Borçtan Kurtulma Davası   Borçtan Kurtulma Davasının Özellikleri Borçlu itirazın geçici kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 gün içinde genel mahkemede borçtan kurtulma davası açabilir. Bu davanın görülebilmesi için borçlunun ilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine dava konusunun %15’ini depo etmesi gerekir. Borçtan kurtulma davası, geçici haczin kesin hacze dönüşmesini engeller. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda bulunmaz. Borçtan kurtulma davası, niteliği itibariyle bir menfi tespit davasıdır.

Devamını Oku