Çekişmesiz (Nizasız)-Çekişmeli Yargı

adalet taban puanları 2019

Çekişmeli yargı, özel hukuktan doğan uyuşmazlıkların taraflardan birinin isteği üzerine tarafsız vebağımsız mahkemelerce görülmesi ve karara bağlanmasıdır. Çekişmesiz yargı ise çekişmeli yargı işlerinin dışında kalan, karara bağlanması istenen bir talepya da bir olayın tespit edilmesidir. ÇEKİŞMELİ YARGI İLE ÇEKİŞMESİZ YARGI ARASINDAKİ FARKLAR -Çekişmesiz yargı kararları ise inşai, istisnai durumlarda açıklayıcı nitelik taşır. -Çekişmeli yargı kararları açıklayıcı, istisnai durumlarda inşai (yenilik doğurucu) nitelik taşır. -Çekişmeli yargıda, dava/davacı/davalı kavramları vardır. -Çekişmesiz yargıda istem, talep;istemde bulunan, talepte bulunan, ilgili kavramları vardır. -Çekişmesiz yargıda yetkili ve görevli mahkeme talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin…

Devamını Oku